Az engedményezés és tartozásátvállalás

ENGEDMÉNYEZÉS

Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését másra átruházhatja.
Engedményezésről rendszerint akkor beszélünk, amikor valamely tartozás harmadik személlyel szemben fennálló követelés átruházásával kerül kiegyenlítésre.
Az engedményezésről a kötelezettet értesíteni kell; a kötelezett csak az értesítésig jogosult az engedményezőnek teljesíteni.
Ha a kötelezettet az engedményező értesíti, a kötelezett az értesítés után csak az új jogosultnak teljesíthet. A kötelezettet megilleti az a jog, hogy követelje az engedményezés megtörténtének igazolását.
Amennyiben az engedményes nem igazolja az engedményezést, abban az esetben csak saját veszélyére teljesíthet. Mindez azt jelenti, hogy ha az engedményezés megtörténte nem nyer igazolást, akkor hiába fizetett a kötelezett az engedményesként fellépőnek, a tartozását az eredetileg jogosult részére meg kell fizetnie. Ebben az esetben a kötelezett kétszeresen fizet, más kérdés, hogy az álengedményestől a megfizetett összeget visszakövetelheti.
Nem lehet engedményezni a jogosult személyéhez kötött, valamint azokat a követeléseket, amelyek engedményezését jogszabály kizárja. Nem engedményezhető pl. a természetbeni tartásra irányuló követelés engedményezése.
Engedményezés köthető jövőben esedékessé váló követelés vonatkozásában is (factoring). Ebben az esetben a faktor megvásárolja a jövőben lejáró követelést, értelemszerűen olcsóbban, mint maga a követelés összege a lejáratkor, a különbözet az ő haszna a költségei levonását követően. [Folytatás...]

buy a literature review can someone do my assignments order literature essay business writing services personal essays for scholarships