A külföldről származó jövedelmek átszámítása a személyi jövedelemadó bevallásban

A külföldről származó jövedelmek átszámítása a személyi jövedelemadó bevallásban

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóbevallásban a jövedelmeket forintban kell meghatározni. Egyre több magánszemély rendelkezik azonban külföldről jövedelemmel, melyek devizában keletkeznek. Ezek átszámításához kívánunk ebben a cikkben egy kis segítséget nyújtani.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 5. és 6. paragrafusa a külföldi pénznemben keletkezett jövedelemmel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik (kivonatos idézet):

5. § (1) A jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell meghatározni.

(7) A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a 6. § rendelkezéseinek figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamánakalapulvételével kell forintra átszámítani.
[Folytatás...]

Bizonytalan adójogi helyzet bejelentése

2012. január 1-től újabb feladatot kaptak az ügyvédek a törvényalkotó jóvoltából, illetőleg az ügyvédek mellett az adótanácsadók, adószakértők is.
A bizonytalan adójogi helyzet bejelentéséhez ugyanis egy olyan jegyzőkönyvet kell csatolni, amelyet ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő ellenjegyzett. A jogalkotó nyilvánvalóan a bejelentések kellő szakmai megalapozottságát kívánja biztosítani az ellenjegyzés intézményével.

1. Bejelentés az adóhatósághoz:

Az adózó (ideértve az adóbevallást benyújtó más személyt is) adóbevallásában bejelentheti az állami adóhatóságnak, hogy az általa az adóbevallásban feltüntetett fizetendő vagy visszaigényelhető adó összege azért lehet hibás, mert az adó megállapítása szempontjából meghatározó tényállásra irányadó jogszabályi rendelkezés általa elfogadott értelmezése tévesnek minősülhet.

2. A bejelentés határideje:

A bevallás benyújtására előírt határidő. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. [Folytatás...]

A 2010. évi adóhatósági ellenőrzési irányelvek (II. rész)

Előző alkalommal a kiválasztást segítő adatbázisok ismertetésénél hagytuk abba. Szóltunk már a minimálbér alatti jövedelmet bevalló magánszemélyek kiválasztásáról, a jövedelem- (nyereség) minimum alatt valló vállalkozások ellenőrzésre történő kiválasztásáról, a készpénzzel történő fizetésről, mint kiválasztási szempontról, valamint az áfa információ elektronikus csererendszerről (VIES). Most folytatjuk a kiválasztást segítő adatbázisok ismertetését, majd bemutatjuk a 2010. évi ellenőrzési irányelveket. [Folytatás...]

A 2010. évi adóhatósági ellenőrzési irányelvek (I. rész)

Az adóhatóság idén február 19-én, az előző évek gyakorlatának megfelelően közzétette a 2010. évre vonatkozó ellenőrzési irányleveket.

Mielőtt ismertetném ezeket az irányelveket, az ellenőrzésre történő kiválasztás főbb szempontjaira szeretném felhívni a figyelmet.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény kötelezi az állami adóhatóság vezetőjét, hogy évente irányelvben nyilvánosan tegye közzé azokat a fő kiválasztási szempontokat, melyek alapján az adott év ellenőrzésit lefolytatják. [Folytatás...]

Adóelőleg levonás és nettó kereset 2010-ben

iratiHogyan kell kiszámítani a havi jövedelem adóelőlegét és a nettó keresetet? Most ezt egy nyugdíjas példáján keresztül mutatjuk be.

Példánkban a havi rendszeres bérjövedelem 100.000 Ft. A magánszemély nyugdíjas, havi 140.000 Ft nyugdíjat kap.

A nyugdíj adóterhet nem viselő járandóság. Ha a havi nyugdíj 140.000 Ft, akkor annak éves összege 1.680.000 Ft. Ennek számított személyi jövedelem adója 285.600 Ft, de ezt nem kell megfizetni. [Folytatás...]

EVA bejelentkezés

adopapirokIsmét be lehet jelentkezni az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá.

Azok az adóalanyok, akik 2010. január hó 01-től az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozva kívánnak eleget tenni adófizetési kötelezettségüknek, a székhely szerint illetékes APEH regionális igazgatóságon jelentkezhetnek be a törvény hatálya alá az erre a célra rendszeresített adatbejelentő lapon. A bejelentkezésre (illetve a kijelentkezésre) szolgáló adatalapok letölthetőek az APEH honlapjáról, valamint kaphatóak a kereskedelmi forgalomban. [Folytatás...]

Furcsaságok a jövő évi személyi jövedelemadó törvényben I.

szamitasok

A jövő évi személyi jövedelemadózás több furcsa, első hallásra nehezen érthető „konstrukciót” tartalmaz, főleg, hogy az adott rendelkezés mit is jelent valójában. Egyik ilyen elem az, hogy 2010. január hó 01-től az összevont adóalapba tartozó jövedelmeknél a személyi jövedelemadó alapja nem az eddigi bruttó kereset, hanem annak ún. szuperbruttósított összege.

Ez azt jelenti, hogy az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, és az ún. adóalap-növelő összeg, más szóval adóalap kiegészítés. [Folytatás...]

Egyszerűsített adóbevallás? Kitolódik a határidő!

clockAz APEH 2009. évtől megszün­teti az adóhatósági megállapítást, he­lyébe az egyszerűsített adóbevallás lép, melynek lényege, hogy az Adó­hatóság saját nyilvántartása alapján készíti el a magánszemély adóbeval­lását. Ha ezt a bevallási módszert sze­retnénk igénybe venni, akkor az APEH által 2009 januárjában várha­tó bevallási csomagban található nyi­latkozatot 2009. február l5-ig kitölt­ve vissza kell küldeni.

Változás, hogy a lakcím adatoknál nem a sze­mélyi igazolványban vagy más ok­mányban bejegyzett lakcímet kell megadni, hanem a tényleges tartóz­kodási helyet, vagy a lakcím helyett megadhatjuk e-mail címünket is, így biztosan megkapjuk az ajánlott adó­bevallásunkat. 2009. április 30-ig az adóhatóság megküldi az ajánlott adóbevallást a magánszemély részére, akinek köte­lessége felülvizsgálni a kiküldött bevallást és a következők szerint kell eljárnia: [Folytatás...]

purchase research paper online best 10 custom writing websites novel writer helper analysis essay help writing college application essays