A kisvállalati adó

A kisvállalati adó hatálya alá tartozó adózó adófizetési kötelezettségének megállapítása az eddig megszokottaktól gyökeresen eltér. A főbb szabályokat foglaltuk össze, valamint egy példán keresztül összehasonlítjuk a társasági adó és a kiva fizetési kötelezettséget.

 

A KIVA alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének a személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege. Így például év végén (ha van rá fedezet) a még lejáratlan szállítói számlákat is érdemes kifizetni, mivel ezáltal csökken az adóalap. Ugyanez fordítva is igaz a kimenő (vevő) számlákra. Amennyiben a december hónapban esedékes vevő számla csak január hónapban kerül az adózó részére kiegyenlítésre, úgy annak adóját is sikerült “odébb tolni”, igaz csak egy hónappal vagy egy negyedévvel, az adóelőleg megállapítási időszaktól függően.

A pénzforgalmi szemléletű eredménymegállapítás miatt a beruházásokra fordított pénzeszközök is csökkentik a kiva alapját. A kivá-s időszak alatt beszerzett tárgyi eszközök bekerülési értéke után a következő években azonban értékcsökkenési leírás nem érvényesíthető. Az áttéréskor már meglévő eszközökre évi 10 százalék amortizáció számolható el.

Az eredmény megállapításánál csökkentő tételként a vállalkozásba kívülről bevont pénzeszközök (pl. hitel/kölcsön felvétele, nyújtott hitel/kölcsön törlesztése jogcímén az adózónál jóváírt pénzösszeg, kapott osztalék stb.), vehetők figyelembe.

Növelő tétel például hitel/kölcsön nyújtása, másik adózónak nyújtott hitel/kölcsön törlesztése, osztalék fizetése, végleges pénzeszközátadás, 50 ezer forintot meghaladó bekerülési értékű szolgáltatás igénybevétele vagy eszköz beszerzése, ha a körülmények alapján egyértelműen megállapítható, hogy a beszerzés ellentétes az ésszerű gazdálkodás követelményeivel.

A KIVA szerinti adózónak lehetősége van a veszteség, azaz a negatív pénzforgalmi szemléletű eredmény elhatárolására is. Az ilyen módon elhatárolt veszteség az elkövetkező adóévekben 10 egyenlő részletben használható fel. Ebből logikusan adódik az is, hogy ha több évben egymás után veszteséges a vállalkozás, akkor a negatív adóalap egyre nagyobb része vész el. Az egyenlő részekre osztott elhatárolás elvéből következik, hogy ha több “rossz” év után jön egy nagyon jó év, akkor ugyan az előzött évek összegzett vesztesége meghaladhatja a tárgyévi pozitív eredményt, mégis lesz adóalap és adófizetési kötelezettség.

Speciális szabályok vonatkoznak év közben az adóelőleg megfizetésére. Ha az adózó előző évi adófizetési kötelezettsége az 1 millió forintot elérte, az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell eleget tennie. Amennyiben az előző évi adófizetési kötelezettsége az  1 millió forintot nem haladta meg, az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig kell eleget tennie. Az év közben fizetendő adóelőlegek meghatározásakor gyakorlatilag mindig az év során aktuálisan, az év elejétől az adott időszak végéig kiszámított adófizetési kötelezettségnek a már megfizetett adóelőleggel csökkentett összegét kell figyelembe venni. Az adóelőlegek összegének megállapításakor választási lehetőség van, hogy adóalapként csak az adóelőleg-megállapítási időszakban a pénzeszközök realizált változását és az adóalany által fizetendő, Tbj. szerint járulékalapot képező összes jövedelmet vesszük-e figyelembe, vagy az adóalap módosító tételekkel is számolunk. Év közben csak az egyik módszer alkalmazható. Az adóelőleg összege azonban minden esetben legalább az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő, Tbj. szerint járulékalapot képező összes jövedelem 16 százaléka.

 

Egy számszerű példa arra, hogy érdemes-e a társasági adó hatálya alól áttérni a kiva hatálya alá (összegek e Ft-ban):

 

Várható adatok 2013-ra:

Árbevétel:                             50.000

Bérköltség:                           10.000

Minden egyéb költség:        35.000

Ebből:

szoc hj adó és szakképz hj. (csak a Tao. törvény hatálya alatt): 2.850

értékcsökkenési leírás (Tao tv. hatálya alatt):                                        2.175

Adózás előtti eredmény:        5.000

 

Az áttéréskor meglévő eszközök tervezett écs leírása a tao tv szerint (14,5 %):  2.175

Az áttéréskor  meglévő eszközök tervezett écs leírása a kiva szerint (10 %):      1.500

 

A) Évi 6.000 e Ft beruházási értékkel számolva

 

Tao:

Fizetendő Társasági adó: 5.000 * 0,1 = 500

Fizetendő társasági adó + szociális hj adó + szakképzési hj: 500 + 2.850 = 3.350

 

KIVA:

Az adóalap a pénzforgalmi szemléletű eredmény. Feltételezés, hogy a beérkező és kimenő számlák azonnal kiegyenlítésre kerülnek.

A kiinduló adózás előtti eredmény (adóalap) itt is 5.000. Ezt növeli 2.850 e Ft (a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hj összege), mivel ez nem merül fel.  Növeli továbbá a tao tv szerint és a kiva szerint elszámolható écs különbözete, ami 675 e Ft. Az adóalap eddig: 5.000 + 2.850 + 675 = 8.525

Az adóalapot csökkenti a beruházásra kifizetett összeg is: 6.000

Marad adóalapnak: 2.525 e Ft. Plusz a személyi jellegű kiadások, ami 10.000. Összes adóalap: 12.525.

Adó mértéke: 16 %. Adó összege: 12.525 * 0,16 = 2.004

 

B) Ha a beruházást nem vesszük figyelembe (mivel több év alatt az amortizáción keresztül a tao alapját is csökkenti), pusztán a 10.000 E Ft bérköltséget, akkor az alábbi számítás végezhető:

 

10.000 szociális hozzájárulási adó és szakképzési hj terhe a tao alatt 2.850 e Ft.

10.000 kiva terhe a KIVA alatt: (10.000 + 2.850) * 0,16 = 2.056 e Ft.

(a 2.850 azért kerül hozzáadásra, mert ez a költség nem merül fel pénzforgalmilag, tehát adóalap lesz belőle)

Különbség: 2.850 – 2.056 = 794 e Ft.

 

A tao és a kiva között a különbség hat százalék. Amíg a hat százalék nem éri el a 794 e Ft-ot, addig éri meg a kiva.       794 / 0,06 = 13.233 e Ft.

Tehát évi 10 milliós bérköltség mellett évi 13 M adózás előtti eredményig éri meg a KIVA. Az is mellette szólhat, hogy a beruházások bekerülési értéke azonnal adóalap csökkentő tételként jelenik meg, nem csak több év alatt, mint a tao-ban. Így pozitív a cash-flow hatása.

fotó: www.freedigitalphotos.net

Mi jár a fejedben?

essay writer uk business letter writing service how to do essays best cv writing service in uae my daily life essay