A külföldről származó jövedelmek átszámítása a személyi jövedelemadó bevallásban

A külföldről származó jövedelmek átszámítása a személyi jövedelemadó bevallásban

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóbevallásban a jövedelmeket forintban kell meghatározni. Egyre több magánszemély rendelkezik azonban külföldről jövedelemmel, melyek devizában keletkeznek. Ezek átszámításához kívánunk ebben a cikkben egy kis segítséget nyújtani.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 5. és 6. paragrafusa a külföldi pénznemben keletkezett jövedelemmel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik (kivonatos idézet):

5. § (1) A jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell meghatározni.

(7) A külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a 6. § rendelkezéseinek figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamánakalapulvételével kell forintra átszámítani.

6. § (1) A külföldi pénznemről történő átszámításhoz a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel

a) bevétel esetében – ha e törvény másként nem rendelkezik – a bevételszerzés időpontjában,

b) kiadás esetében a teljesítés időpontjában …

f) a külföldi pénznemben megfizetett adó esetében – a magánszemély döntése alapján - a b) pont szerinti vagy az adóév utolsó napján

érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés és az 5. § (7) bekezdésének rendelkezésétől eltérően, ha a magánszemély a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és

a) az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban említett esetekben rendelkezik az ott meghatározott időpontot – a külföldi pénz eladása esetén – követő 15 napon, illetve – külföldi pénz vétele esetén – megelőző 15 napon belül pénzügyi intézmény által az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, a figyelembe vett árfolyamot a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz;

(4) Külföldi pénznemben keletkezett bevétel, valamint külföldi pénznemben teljesített kiadás esetén az (1) bekezdés a) és b) pontjának, valamint az 5. § (7) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően

a) – ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik – a kifizető az adóelőleg megállapításához,

b) a magánszemély – választása szerint – az adóelőleg, adó megállapításához

a bevétel, illetve a kiadás forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza.

Fentiek alapján pl. az Euróban megszerzett jövedelem átszámítására három árfolyam jöhet számításba (mindhárom MNB árfolyam):

1. a bevételszerzés időpontjában érvényes árfolyam

2. ha a bevételszerzést követően 15 napon belül átváltásra került a deviza, akkor           a bizonylaton szereplő árfolyam

3. a bevétel megszerzését megelőző hónap 15. napján érvényes árfolyam

A 2. pont alatti bizonylatok általában nem állnak rendelkezésre, mivel ezen típusú jövedelmek ritkán kerülnek forintosításra a megszerzést követő 15 napon belül. Ha mégis vannak ilyen bizonylatok, akkor azok felhasználhatóak az átszámításhoz, melyet mindenképpen érdemes ebben az esetben elvégezni.

Az 1. vagy a 3. pont alatti árfolyam alkalmazása esetében ismerni kell, hogy milyen havi bontásban került megszerzésre a jövedelem. Ha ismert a jóváírás pontos napja, akkor az 1. pont alatti árfolyam, ha csak a jóváírás hónapja ismert, úgy a 3. pont alatti árfolyam kerülhet alkalmazásra.

Sajnos nincs olyan lehetőség, hogy az év során megszerzett összes külföldről származó jövedelmet egy árfolyamon, mondjuk a december hó 31-i árfolyamon számoljuk át.

Az átszámítást az 1. és a 3. pont alatti árfolyam alkalmazásával is célszerű elvégezni. A két (vagy három, ha az átváltásról rendelkezünk bizonylattal) átszámított érték közül a legkisebbet érdemes a bevallásba beállítani még abban az esetben is, ha a külföldről kapott jövedelem a jövedelemszerzés forrása szerinti országgal kötött kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény alapján Magyarországon nem adóköteles. A külföldről származó jövedelem ugyanis beállítandó az adóbevallásba, s – ha az adózó Magyarországról is rendelkezik jövedelemmel – a 2012-ben még érvényes 2.424.000 Ft összjövedelem feletti adóalap kiegészítés miatt befolyásolhatja az itthon fizetendő adó összegét.

fotó: www.flickr.com

Mi jár a fejedben?

do my assignment write my assignment write my assignment write my essay geek pay someone to do my term paper i need help writing a paper custome papers