A haszonkölcsön szerződés

A haszonkölcsön szerződést a köznyelv legtöbbször kölcsönnek nevezi, bár a haszonkölcsönt és a kölcsönt elhatárolja, hogy a kölcsönszerződés pénzre és helyettesítő dolgokra vonatkozik. A kölcsönvevő megszerzi a tulajdonjogot a kölcsönbe vett dolgon.
A kölcsön lejáratakor ugyanabból, ugyanannyit kell visszaadni. A kölcsön mind visszterhes mind ingyenes lehet.
A haszonkölcsön viszont mindig ingyenes, az ingyenesség a fogalmi ismérvei közé tartozik.
A haszonkölcsön szerződés alapján a kölcsönadó köteles a dolgot a szerződésben meghatározott időre ingyenesen a kölcsönvevő használatába adni, a kölcsönvevő pedig köteles azt a szerződés megszűntekor visszaadni.
A szerződés tárgya konkrétan meghatározott dolog, általában ingóság.
A kölcsönvevő a szerződés időtartama alatt a dolgot rendeltetésszerűen és ingyenesen használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.
A dolog használata a kölcsönvevő személyéhez kötött.
A kölcsönvevő a dolgot a kölcsönadó engedélye nélkül harmadik személy használatába nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén azokért a károkért is felelős, amelyek e nélkül nem következtek volna be.
A dolog fenntartásának költségei a kölcsönvevőt terhelik.

A haszonkölcsön megszűnik:
a)    a kölcsönzött vagy haszonkölcsön célja szerinti szükséges idő elteltével,
b)    felmondással, illetőleg a dolog visszaadásával,
c)    a kölcsönvevő halálával,
d)    azonnali hatályú felmondással.

Határozatlan idejű kölcsönszerződésnél a kölcsönadó a szerződést tizenöt napra mondhatja fel.

Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha
a)    haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált,
b)    a kölcsönvevő a dolgot megrongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy a dolgot a kölcsönvevő nem fogja épségben visszaadni,
c)    a felek között a viszony a kölcsönvevő magatartása következtében megromlott,
d)    a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a kölcsönadónak szüksége van a dologra.

Végezetül határoljuk el a bérleti szerződést és a haszonkölcsönt.
A haszonkölcsön mindig ingyenes a bérleti szerződés mindig visszterhes jogügylet.

fotó: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=371

Mi jár a fejedben?

online writing for money university assignments custom papers express writing editing reading homework help