Jogi személyek büntetőjogi felelőssége

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával egyidejűleg lépett hatályba a jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény.

A jogharmonizációs tárgyalások során az Unió kiemelten kezelte a jogi személyek büntetőjogi felelőssége megteremtését.

A törvény alapján a jogi személy tisztségviselője, képviseletre feljogosított tagja, vagy alkalmazottja cselekedete alapján lehetőség nyílik magának a jogi személynek a felelősségre- vonására is.

Az intézkedések alkalmazásának feltételei:

  • A bűncselekményt természetes személy követheti el.
    Ez a természetes személy a jogi személy vezető tisztségviselője, vagy képviseletre feljogosított tagja, alkalmazottja, illetőleg tisztségviselője, cégvezetője, valamint felügyelő bizottságának tagja, illetve ezek megbízottja lehet. Nemcsak a tevőleges elkövetés, hanem az irányítási és ellenőrzési kötelezettség elmulasztása is elkövetési tényállás, ha ezzel a bűncselekmény elkövetése megakadályozható lett volna.
  • Az elkövetett cselekmény tartozzon a jogi személy tevékenységi körébe.
  • A bűncselekmény következtében a jogi személynél vagyoni előny keletkezik vagy a bűncselekményt ezzel a célzattal követték el.
    Külsős személy által való elkövetés is intézkedést von maga után, amennyiben a jogi személy „illetékese” erről tudott.

Az alkalmazható  szankciók:

Ha a bíróság a természetes személlyel szemben a jogi személy előnyszerzését célzó vagy eredményező szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetést szab ki, megrovást vagy próbára bocsátást alkalmaz, akkor a jogi személlyel szemben a következő intézkedések alkalmazhatóak:

  1. a jogi személy megszüntetése
  2. jogi személy tevékenységének korlátozása
  3. pénzbírság

A jogi személy megszüntetése

A bíróság a jogi személyt megszünteti, ha jogszerű gazdasági tevékenységet nem folytat, és a jogi személyt bűncselekmény elkövetésének leplezése céljából hozták létre, vagy a jogi személy tényleges tevékenysége bűncselekmény elkövetésének leplezését szolgálja.

A jogi személy tevékenységének korlátozása

A bíróság a jogi személy tevékenységét egy évtől három évig terjedő időre egyes tevékenységekre vagy akár valamennyi tevékenység esetén korlátozhatja.

Az eltiltás alatt a jogi személy nem folytathat olyan tevékenységet, amelytől a bíróság eltiltotta, nem vehet részt közbeszerzési eljárásban és még számos egyéb tevékenységet korlátozó intézkedést alkalmazhat a bíróság.

A pénzbírság

A kiszabható  pénzbírság legnagyobb mértéke a bűncselekménnyel elért vagy elérni kívánt vagyoni előny értékének a háromszorosa, de legalább ötszázezer forint.

A pénzbírságot a bírósági végrehajtás szabályai szerint kell behajtani.

fotó: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=659

Mi jár a fejedben?

buy university essays uk write my philosophy education paper essay writeing geometry help the essays online