Csalás és hitel

birosagA Legfelsőbb Bíróság újragondolta  korábbi álláspontját a csalás bűntette kölcsön felvételével kapcsolatos minősítéséről, egyik büntetőtanácsa indítványára.

A jogegységi határozat kimondja, hogy nem követi el a csalás bűncselekményét az, aki a kölcsön felvételekor vissza szándékozott fizetni azt, ennek reális lehetősége is adott volt, de a kölcsön folyósítása feltételei tekintetében a pénzintézetet tévedésbe ejtette. A fenti minősítés feltétele még, hogy a kölcsön piaci alapú legyen, mivel ha a hitelnyújtás nem piaci feltételek mellett történik, hanem pl. az állam által támogatott kedvezményes hitelről van szó, akkor a cselekmény általában a jogosulatlan gazdaság előny megszerzése bűntettének minősül és a csalás megállapítására is sor kerülhet, ha a csalás büntetési tétele a magasabb.
Természetesen ha a pénzintézet megtévesztésére valótlan tartalmú okirat kerül felhasználásra, az hitelezési csalás bűntettének minősülhet.

A büntetőeljárás szabályai szerint jogegységi eljárásnak van helye:
a.) ha a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elvi kérdésben jogegységi határozat meghozatala szükséges.
b.) a Legfelsőbb Bíróság valamely tanácsa jogi kérdésben el kíván térni a Legfelsőbb Bíróság másik tanácsának határozatától.

A korábbi gyakorlat szerint a csalás bűncselekményét megvalósította a hitelképes, és a hitelt visszafizetni szándékozó, aki a hitelhez kizárólagosan meghatározott feltételek mellett juthat hozzá és azért, hogy a hitelhez hozzájusson, valótlanul állítja a megkívánt, külön feltételek fennállását.

A Btk. szerint csalást követ el, aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz.
A csalás tényállási eleme károkozás, a tévedésbe ejtett vagyoni károsodásának előidézése.
Ha az adós a hitelnyújtás feltételei tekintetében megtéveszti a hitelezőt, de a kölcsönt vissza akarja fizetni és erre képes, akkor a visszafizetés elmaradása nem minősülhet a csalás révén bekövetkező kárnak. Mindez a piaci alapú hitelezés kockázatának tekinthető.
Másként minősül a cselekmény, ha nem piaci alapú hitelről van szó, hanem  például az időközben megszűnt lakásépítési kedvezmény vagy más állam által támogatott hitel felvételéről van szó, ez esetben gyakran mind a csalás mind a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése is megállapítható.

A jogegységi tanács úgy foglalt állást, hogy a hitel meghirdetett céljának a hitelezés körében elkövetett csalás szempontjából nincs jelentősége. A hitelezőnek nem az a fontos szempont, hogy mit finanszíroz, hanem az, hogy  mennyi a nyeresége és milyen a hitelnyújtás kockázata.

A hitelező leegyszerűsítve bármit megfinanszíroz, ami jövedelmező. A hitelezés egyfajta vállalkozásnak tekintendő, amely pénzügyi tevékenységből a hitelező nyereséget, hasznot termel.

 

Mi jár a fejedben?

college admission essay services custom homework on books paid writing assignments marketing research papers buy online essay 10$/page