A kezesség

A kezesség jogintézményének lényegével sokan nincsenek tisztában. Márpedig ez a tudatlanság súlyos veszélyeket rejt magában.
A kezesség napjainkban aktuális lehet a végtörlesztésekkel kapcsolatban, amikor is a végtörlesztés nem saját forrásból, hanem forint hitelből történik. Ez utóbbi esetben a bankok a hitelfelvételt új hitelügyletként kezelik, és új hitelszerződést kötnek az ügyfelekkel minden ismert feltételével együtt.
Ezzel összefüggésben felmerülhet a bank részéről kezes bevonásának szükségessége.
Az üzleti életben is gyakran felmerül az az igény a szállító cég részéről, hogy amennyiben a vételár nem kerül a szállítással egyidejűleg megfizetésre, úgy a társaság képviselője, ügyvezetője vállaljon kezességet a szerződéskötéssel egyidejűleg a vételár visszafizetéséért.
Általános gyakorlat ez az úgynevezett fogyasztási hitelek esetén is.

A Polgári Törvénykönyv szerint kezességgel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett (a tényleges hitelfelvevő, vásárló) határidőben nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni.
Fontos, hogy kezességet csak írásban lehet érvényesen vállalni.
A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt, azaz kiterjed a szerződés szerinti, valamint az esetleges késedelmi kamatokra is. Alapesetben a kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a követelés a kötelezettől – esetlegesen az olyan kezesektől, akik őt megelőzően reá tekintet nélkül vállaltak kötelezettséget – behajtható.
Ez a szabály azonban a kötelezett és a kezesek együttes perlését nem akadályozza.

A kezesség legveszélyesebb fajtája a kezes szempontjából az úgynevezett készfizető kezesség, mely esetben a kezes már nem követelheti, hogy a jogosult a követelést először a kötelezettől próbálja meg behajtani.
Készfizető kezességről a fenti eseteket tekintve akkor beszélhetünk, ha a felek kifejezetten a kezesség ezen típusában állapodtak meg.

A kezesség lényege tehát fentiek szerint az, hogy a kezes a követelés kiegyenlítéséért a teljes vagyonával felel, azaz ez nem csupán egyetlen vagyontárgyhoz kapcsolódik.
A felelősség egyaránt kiterjed a kezes tulajdonában álló ingatlanokra, ingóságokra, sőt természetesen a keresetére, egyéb jövedelemére is.
Amennyiben a kezes a jogosultat kielégíti, azaz a tartozást ő fizeti meg az eladónak vagy a hitelintézetnek, úgy a követelés – az azt biztosító és a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt – reá száll.
Ezen jogosultságok alapján a kezes utólag megkísérelheti követelését az adóssal szemben érvényesíteni.
A kezes felszabadul kötelezettsége alól, amennyiben a jogosult lemond a követelést biztosító olyan jogról (pl. zálogjog), melynek alapján a kezes a reá átháruló követelésre kielégítést kaphatott volna, vagy amennyiben a követelés a jogosult hibájából egyébként behajthatatlanná vált.

Mindezek alapján tehát komoly megfontolást igényel az a döntés, hogy személy szerint kiért és milyen követelés megfizetéséért vállalunk kezességet, ezen vállalás alapján ugyanis akár teljes meglévő vagyonunk elvesztését kockáztatjuk.

dr. Bordás Vilmos
ügyvéd

fotó: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2125

Mi jár a fejedben?

get essays written professonal essay writers professonal essay writers english essays for high school do my homework for menet pay some to do my school work