Ki vezethet külföldi rendszámú autót?

Az Országgyűlés döntött a külföldi rendszámú járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó szabályok megváltoztatásáról, a változások a Magyar Közlöny 2011. évi 79. számában jelentek meg 2011. július hó 12-én. Az üzembentartók a jövőben nem hivatkozhatnak külföldi szokásos tartózkodási helyükre a külföldi rendszám használatakor, azt csak a rendszeres külföldi munkavégzéssel, vagy a magyarországi forgalomba helyezés megkezdésével igazolhatják. Az intézkedések szeptember 1-től hatályosak.

Általános szabály, hogy a közúti forgalomban jármű csak a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt (azaz külföldi rendszámmal nem), amennyiben

  • az üzemben tartója belföldi üzemben tartónak minősül, vagy
  • vezetője Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik.

Ezen általános szabályok alól vannak kivételek. A belföldi üzemben tartóra vonatkozó rendelkezést abban az esetben nem kell alkalmazni, ha az üzemben tartó olyan jogi személy, amely rendszeres tevékenységét a külföldön bejegyzett székhelye vagy telephelye szerinti országban végzi. További lehetőség a külföldi rendszám használatára, ha a jármű tulajdonosa a jármű forgalomba helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál már kezdeményezte. Ez utóbbinak minősül a minősül a jármű származás ellenőrzési nyilvántartásba vétele is.

A külföldi rendszámú autót vezetőkre vonatkozó szabályok is szigorodnak szeptembertől. A Magyarország területén lakóhellyel rendelkező vezetőre vonatkozó rendelkezést abban az esetben nem kell alkalmazni (azaz akkor vezethet külföldi rendszámú autót), ha a járművezető

  • szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van (ez azt jelenti, hogy a természetes személy tartózkodásának időtartama egy másik állam területén adott naptári évben összességében – a ki- és a beutazás napját is egész naptári napnak számítva – eléri vagy meghaladja a 183 napot)
  • a járművet harminc napnál rövidebb ideig használja Magyarország területén és a használathoz az üzembentartó a jármű birtokba adása időpontjának megjelölésével írásban hozzájárult
  • a járművet Magyarország területén kívüli rendszeres munkavégzés érdekében használja.

A felsorolt feltételek fennállását az ellenőrzés során a jármű üzembentartója, valamint a jármű vezetője közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal köteles igazolni.

Új eljárási szabály az is, hogy az ellenőrző hatóság a szabályok megsértéséről a jármű hatósági engedélyében feltüntetett, a jármű tulajdonosára és az üzembentartójára vonatkozó adatok, valamint a jármű azonosító- és műszaki adatainak továbbításával értesíti az állami adóhatóságot is.

fotó: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=179

Mi jár a fejedben?

college research paper writers essay wrighting writing a perfect essay college paper writing my paper writings