Az uzsoráról

Az Országgyűlés elfogadta a T/4128 számú törvényjavaslatot az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról.

A törvény elfogadásával módosításra került a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény.

Eddig az üzletszerűség a törvényi tényállás eleme volt, azaz az uzsora-bűncselekményt csak az üzletszerű elkövetéssel lehetett megvalósítani. A módosítás következtében már egy eset is elég lesz az uzsora-bűncselekmény törvényi tényállása megvalósításához.

Az üzletszerűség, mint súlyosító körülmény került szabályozásra.

A Btk. új szövege a következő:

Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a megállapodás kötelezettjét, illetve annak hozzátartozóját vagy az általa – jogszabályon, hatósági határozaton vagy szerződésen alapuló tartási kötelezettség alapján – eltartott személyt súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsora-bűncselekményt

a)      bűnszövetségben,

b)      üzletszerűen

követik el.

A törvényjavaslathoz fűzött indokolás szerint az uzsora-bűncselekmény olyan súlyos veszélyt jelent a társadalomra, hogy már az egyszeri elkövetés is súlyos büntetőjogi szankciót kell maga után vonjon.

Az uzsora-bűncselekmény elkövetési módjára a szervezettség a jellemző. Az elkövetők közötti érdekszövetség megbontását célozza az az új szabályozás, hogy a hatóságokkal együttműködő elkövetővel szemben a törvény a büntetés korlátlan enyhítését teszi lehetővé.

„Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az uzsora-bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja.”

A törvényhozó fontosnak tartja, hogy az ügyészséget felruházza az uzsora-bűncselekmények esetén a közérdekű keresetindításra, az uzsorás szerződés polgári bíróság előtti megtámadására, annak semmissége megállapítása iránt.

Az ügyész akkor is élhet ezen jogosultságával, amennyiben nem indult büntetőeljárás és a büntetőjogi felelősség megállapítására nem került sor.

fotó: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2664

 

Mi jár a fejedben?

radiology essay paper writing reliable custom essays i need help with my english homework write my paper faster can i pay for someone to do my report