Ingatlannal rendelkező társaság bejelentési kötelezettsége

2011. augusztus 30-án jelent meg az APEH (NAV) honlapján egy közlemény, mely emlékeztetett rá, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti ingatlannal rendelkező társaságoknak e minőségük fennállásáról, illetve megszűnéséről 2011. augusztus 31-éig kell bejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A bejelentésre a 11T201T jelű, bejelentő és változásbejelentő lap elnevezésű nyomtatványon van lehetőség.

Az érintett társaságok a bejelentésben egyúttal nyilatkoznak – az előző naptári év vonatkozásában – a külföldi tagok általi részesedés elidegenítéséről, az elidegenítés időpontjáról, a részesedés névértékéről, illetve a tag illetőségéről.

Az ingatlannal rendelkező társaság tagjának 2011. november 20-áig kell megállapítania és a 1048 számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a
részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallása, valamint önellenőrzése elnevezésű nyomtatványon bevallania a 2010. évi részesedés-elidegenítés kapcsán fizetendő adót.

Ha az ingatlannal rendelkező társaság tagja adókötelezettségét azért nem tudja megállapítani és bevallani, mert az ingatlannal rendelkező társaság e minőségét nem jelentette be az állami adóhatósághoz, a tagot emiatt később terhelő, az állami adóhatóság által megállapított adóért a belföldi társaságot korlátlan és egyetemleges kötelezettség terheli.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján a társasági adó alanya a külföldi személy, illetve az üzletvezetése helye alapján külföldi illetőségű is, ha ingatlannal rendelkező társaságban meglévő részesedésének elidegenítése vagy kivonása révén szerez jövedelmet. Arról van szó tehát, hogy az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagja adóalannyá válik, ha a részesedés elidegenítése révén jövedelemhez jut.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 17. § (16) bekezdése alapján az adózó évente augusztus 31-éig bejelenti, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint ingatlannal rendelkező társaságnak minősül, illetve azt, hogy e minősége megszűnt.

A bejelentési kötelezettség csak arra vonatkozik, aki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint ingatlannal rendelkező társaságnak minősül. Ingatlannal rendelkező társaságnak minősül a belföldi illetőségű adózó, vagy külföldi vállalkozó amennyiben a következő három körülmény együttesen fenn áll:
1. a részesedését elismert tőzsdén nem jegyzik és
2. a beszámolójában vagy a kapcsolt vállalkozásaival együttesen, az egyes beszámolókban kimutatott eszközök mérlegforduló-napi piaci értékének (együttes) összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75% és
3. tagja vagy a csoport valamelyikének tagja az adóév legalább egy napján olyan államban rendelkezik külföldi illetőséggel, amellyel a Magyar Köztársaság nem kötött a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményt vagy az egyezmény lehetővé teszi az árfolyamnyereség Magyarországon történő adóztatását.
Az illetőséget a tag nyilatkozata alapján kell figyelembe venni.

Az utóbbi feltétel alapján valamelyik tagnak az adóév legalább egy napján külföldi illetőséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a minősítés bekövetkezzen, s a külföldi illetőségnek olyan államban kell fennállnia, amellyel a Magyar Köztársaság nem kötött a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményt vagy az egyezmény lehetővé teszi az árfolyamnyereség Magyarországon történő adóztatását. Szintén az APEH honlapján tavaly nyáron megjelent tájékoztató szerint ilyen (az egyezmény lehetővé teszi az árfolyamnyereség Magyarországon történő adóztatását) pl. Málta, de nem ilyen pl. az Egyesült Államok és Ciprus.

fotó: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2042

Mi jár a fejedben?

write assignments for you dissertation subjects online assignment help uk master thesis writing help expert assignment help