Kistelepülések fejlesztése pályázatok

Kistelepüléseken is érdemes vállalkozni?

MOST akár 60-65% EU-s támogatást is elnyerhet!

Mire pályázhat? Kik pályázhatnak?

 

Turisztikai fejlesztések ösztönzése kistelepüléseken

A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása.

A pályázók köre:

Támogatás igénybevételére jogosult a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy.

Támogatás vehető igénybe az alábbi célterületeken:

  1. a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése
  2. a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése
  3. szálláshelyhez nem feltétlenül kötött – a vidéki települések természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, vad- és halgazdálkodási adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre épülő – minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje, a foglalkoztatást előmozdító fejlesztése az alábbi területeken:

- alkalmi falusi, agroturisztikai szolgáltatások,
- ökoturisztikai szolgáltatások,
- lovas turisztikai szolgáltatások,
- vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
- erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások,
- horgász turisztikai szolgáltatások,
- borturisztikai szolgáltatások,
- kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
- vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
- gasztronómiai szolgáltatások.

Pénzügyi feltételek:

A támogatás mértéke 60 és 100% között mozog a pályázó személyétől függően.

Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmet postai úton 2011. május 1. és május 31. között lehet benyújtani.

 

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése kistelepüléseken

A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése.

A pályázók köre:

5000 fő alatti lélekszámú településen működő, induló mikrovállalkozás, a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelően működő előtársaság vagy olyan természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi.

Támogatható tevékenységek, eszközök és az elszámolható költségek:

- a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök
- a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület kialakítása
- gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
- minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése

Pénzügyi feltételek:

A támogatás mértéke:

- hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a;
- egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a.

Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmet postai úton 2011-től évente május 1. és május 31. között lehet benyújtani.

fotó: http://www.flickr.com/photos/diegojack/4538013470/sizes/m/in/photostream/

Mi jár a fejedben?

need someone to do my homework science help where can order essay buy movie reviews paper how to write a high school book report