GOP-2011-2.1.1A kódszámú pályázat

2011. február 10-én megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” című pályázati felhívás.

A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. A munkahelyek jelentős részét ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük tekintetében ne legyenek lemaradva nagyobb társaikhoz képest.
Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő- és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival. Ehhez korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden igényt kielégítő szoftverekre és jól működő információs technológiára van szükségük.

Mire lehet pályázni?

A GOP-2011-2.1.1/A kódszámú „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” című pályázat keretében vállalkozások technológiafejlesztése céljából eszközbeszerzésre és információs technológiafejlesztésre lehet támogatást igényelni.

Kik pályázhatnak?

A pályázati kiírásra kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók pályázhatnak, amelyek létszáma az utolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt.

Mekkora a támogatás összege és mértéke?

Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 40%-os támogatási mértékkel.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. december 31-ig lehetséges.

Kérdése van? Telefonáljon, vagy írjon!

SPHINX Bt.

Üdvözlettel:
Rácz Mária
pályázati tanácsadó
Mobil: 06-30-5528173
raczmariaster@gmail.com

Kivonat a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése című Pályázati felhívás útmutatójából

GOP-2011-2.1.1/A
1. Pályázat célja és háttere

A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások.
Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. A munkahelyek jelentős részét ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük tekintetében ne legyenek lemaradva nagyobb társaikhoz képest.
Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő-és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival. Ehhez korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden igényt kielégítő szoftverekre és jól működő információs technológiára van szükségük.
Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek ésinformációs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.
2. Rendelkezésre álló forrás

Rendelkezésre álló forrás: 30 000 M Ft
További részletek

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 Mrd forint a 2011-13. évekre.

A támogatott pályázatok várható száma a 2011-13. években: 3000-4500 db.

3. Támogatás mértéke és összege

3.1 Támogatás mértéke

Támogatás mértéke alapesetben: 40% .
További részletek

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 40%-a.

A jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás által a Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetében a támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 30%-a.

3.2 Támogatás összege

Támogatás összege minimum 3 000 E Ft és maximum 20 000 E Ft

4. Pályázat benyújtási határideje

A pályázat benyújtására 2011. március 1. és 2011. december 31. között van lehetőség.

5. Pályázók köre

* Kis- és középvállalkozások
* Mikro- és kisvállalkozások
* Szövetkezetek
* Egyéni vállalkozók

További részletek

a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
ad) szövetkezetek

b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:
ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek,
cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

6. Támogatható tevékenységek

a) Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának

b) Információs technológia-fejlesztés

7. Elszámolható költségek

a) Regionális beruházási támogatásként

a) Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz vételára

b) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű
hardver vételára

c) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára (maximum a projekt összes elszámolható költségének 25%-áig)

Mi jár a fejedben?

essay on best teacher how to write academic essays custom essay services persuasive essays writing wish essay