Betéti Társaság megszűnése a törvényes feltételek (beltag vagy kültag) hiánya miatt

Mi a teendő, ha a betéti társaság bármely okból (pl. felmondás, kizárás, elhalálozás) beltag vagy kültag nélkül marad?

Ha a betéti társaságból valamennyi beltag vagy valamennyi kültag kiválik, a társaság az utolsó beltag vagy az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapos jogvesztő határidő elteltével megszűnik, kivéve, ha a társaság e határidőn belül a társasági szerződése módosításával a betéti társaságként vagy közkereseti társaságként való működés törvényes feltételeit megteremti, és ezt a változást a cégbíróságnak is bejelenti.

A kiválás mint a tagsági jogviszony megszűnésének jogcíme fogalom alatt a Gt. 99. §-ában meghatározott valamennyi megszűnési okot (pl. felmondás, kizárás, elhalálozás) érteni kell. Ha például a kiválás a tag halálát jelenti, akkor az új tag belépésére nyitva álló 6 hónapos határidőt a tag halálának időpontjától kell számítani (nem a hagyatékátadó végzés keltétől vagy jogerőre emelkedésétől).

A betéti társaság fogalmához hozzátartozik, hogy egyidejűleg legyen beltagja és kültagja. Ha a betéti társaságnak csak egyetlen beltagja vagy csak egyetlen kültagja maradt, akkor az utolsó kültag vagy beltag kiválásától számított 6 hónapos jogvesztő határidő alatt van lehetőség arra, hogy a társasági szerződés módosításával új tag a hiányzó beltag vagy kültag helyére lépve tagsági jogviszonyt létesítsen. Ha a betéti társaságnak csak beltagjai vagy csak kültagjai maradtak, akkor mód van a betéti társaság szerződésének módosításával a cégforma közkereseti társaságra változtatására, amely módosításban a még meglévő (csak) beltagok vagy (csak) kültagok, vagy e személyek új tagokkal kiegészülve vesznek részt.

A módosítást 6 hónapos jogvesztő határidő alatt be is kell jelenteni a cégbíróságnál bejegyzés végett, mert ellenkező esetben a betéti társaság a törvény erejénél fogva megszűnik, és a kényszer-végelszámolási eljárását kell lefolytatni.

Ha a betéti társaságnak csak kültagja maradt, a kültagot üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagnak kell tekinteni az előbbi társasági szerződésmódosítás megtörténtéig, illetve a végelszámoló kijelöléséig akkor is, ha erre a társasági szerződés a kültagot eredetileg nem jogosította fel.

Ha tehát a társaságnak nem maradt üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagja, a törvényes működés helyreállításáról szóló cégbírósági bejelentés megtételéig, illetve a jogvesztő határidő eredménytelen eltelte esetén a végelszámoló kijelöléséig a kültagot is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak kell tekinteni, mely jogkört a törvényi szabály biztosítja.

fotó: http://www.flickr.com/photos/arena_provietnam/3182525146/sizes/m/in/photostream/

Mi jár a fejedben?

all about me writing paper someone to write research paper expert assignment help pay to write my report essay cheap