Nyugdíjszámítás szabályai

2013. január hó 01-től változnak a nyugdíj megállapítás szabályai, a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetet a bruttó kereset alapján kell majd megállapítani, s az új szabályok alapján várhatóan alacsonyabbak lesznek a nyugdíjak. Bár addig még két év van hátra, s várhatóan a jelenleg érvényes szabályok is módosulni fognak, a jelenleg hatályos rendelkezések főbb jellemzőit az alábbiakban ismertetjük.

A nyugdíj összegét meghatározó főbb tényezők 2012. december 31-ig:

1. Beszámítási időszak

a.) 1988. 01. 01.-től a nyugdíj megállapítás napjáig elért kereset, jövedelem
b.) ha az igénylőnek nincs a fenti időszak legalább fele részében keresete, jövedelme, akkor a hiányzó napokra az 1988 előtti keresetek
c.) ha ez sincs, akkor a hiányzó időre érvényes minimálbér a számítás alapja.

Amennyiben a biztosított az a) pont szerinti időszaknak – vagy ha ennél a szolgálati idő kevesebb, e rövidebb időnek – legalább a felében rendelkezik a nyugdíjszámítás alapjául szolgáló keresettel, jövedelemmel, a havi átlagkeresetet a tényleges – a kifizetés időpontjában érvényes jogszabályok szerint nyugdíjjárulék-alapot képező – kereset, jövedelem alapján kell meghatározni.
Ha ebben az időszakban, az átlagszámítási időnek legalább a fele részére a nyugdíjat igénylőnek nincs keresete, jövedelme, a hiányzó időre eső napokra a keresetet, jövedelmet az 1988. január 1-je előtti legközelebbi időszak keresete, jövedelme alapján kell (valorizáltan) figyelembe venni.
Ha ez sem áll rendelkezésre, keresetként – a nyugellátás megállapításának kezdő napjától folyamatosan visszaszámítva – a hiányzó időre érvényes, külön jogszabályban általánosan meghatározott minimálbér harmincad részét kell figyelembe venni azokra a naptári napokra, amelyekre nyugdíjalapot képező kereset, jövedelem nem volt és az osztószám megállapításánál e naptári napok is osztószámot képeznek.
Naptári évenként a fenti kereseteket, jövedelmeket csökkentik a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékokkal, ezután pedig, a fennmaradó összegre képzett adókkal.

2. Osztószám
Az átlagszámítási (beszámítási) időszaknak a biztosításban töltött napjainak száma, amelyben az igénylőnek keresete, jövedelme volt. Nem számít bele a táppénz, a TGYÁS, a GYES időtartama, de osztónap a szabad-, a pihenő- és a munkaszüneti nap is.
A fenti, az nyugdíjszámítás alapjául szolgáló adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása alapján veszik figyelembe.

3. Valorizáció
A havi átlagkereset megállapítása előtt a nyugdíjazást megelőző harmadik év előtti naptári években elért keresetet, jövedelmet a bruttó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző második naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. (valorizálni) [Tny. 22. § (3)]
A valorizációs szorzószámokat az Országos Statisztikai Hivatal közlése alapján a kormány határozza meg.
A valorizáció tehát a jövedelmek felszorzását jelenti a jövedelem megszerzésének évéhez tartozó szorzószámmal.

4. A havi átlagkereset meghatározása
A felszorzott jövedelmek összességét elosztják az osztószámmal. Az így kapott napi átlagot megszorozzák 365-tel (évesítik), majd elosztják 12-vel. Az így kapott havi átlag a nyugdíjalap.

5. Degresszálás
Ha a fenti számítás szerinti havi átlag meghalad egy meghatározott mértéket, akkor nem vehető figyelembe a teljes összeg, a nyugdíj kiszámításához. A havi átlagot ezért sávosan csökkentik.

6. A nyugdíj összegének megállapítása
A figyelembe vehető átlagkeresetnek, a szolgálati időtől függő százaléka lesz a nyugdíj összege 2012. december hó 31-ig az alábbi táblázat szerint (például: 40 év szolgálati idő után a kiszámított összeg 80 %.-a, a nyugdíj összege):

szolgálati idő (év) havi átlagkereset százaléka
10 …………. 33,0
11 …………. 35,0
12 …………. 37,0
13 …………. 39,0
14 …………. 41,0
15 …………. 43,0
16 …………. 45,0
17 …………. 47,0
18 …………. 49,0
19 …………. 51,0
20 …………. 53,0
21 …………. 55,0
22 …………. 57,0
23 …………. 59,0
24 …………. 61,0
25 …………. 63,0
26 …………. 64,0
27 …………. 65,0
28 …………. 66,0
29 …………. 67,0
30 …………. 68,0
31 …………. 69,0
32 …………. 70,0
33 …………. 71,0
34 …………. 72,0
35 …………. 73,0
36 …………. 74,0
37 …………. 75,5
38 …………. 77,0
39 …………. 78,5
40 …………. 80,0

és minden további évre 2-2 százalék.

Az öregségi nyugdíj összege a 2012. december 31-ét követően megállapításra kerülő nyugdíjak esetében
Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és a figyelembe vehető havi bruttó átlagkereset összegétől függ. Ezek alapján az öregségi nyugdíj összege:

szolgálati idő (év) a havi bruttó átlagkereset százaléka
20 …………. 33,00
21 …………. 34,65
22 …………. 36,30
23 …………. 37,95
24 …………. 39,60
25 …………. 41,25
26 …………. 42,90
27 …………. 44,55
28 …………. 46,20
29 …………. 47,85
30 …………. 49,50
31 …………. 51,15
32 …………. 52,80
33 …………. 54,45
34 …………. 56,10
35 …………. 57,75
36 …………. 59,40
37 …………. 61,05
38 …………. 62,70
39 …………. 64,35
40 …………. 66,00

és minden további évre 1,65-1,65 százalék.

Az öregségi nyugdíj összegét 2013. január hó 01-től az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért (kifizetett) – a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló -, a személyi jövedelemadót is tartalmazó, csökkentés nélküli bruttó kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni.

fotó: http://www.flickr.com/photos/48345595@N08/

Mi jár a fejedben?

custom business paper best essay writers online buy essay australia an essay paper best site to buy research papers