Nyugdíj melletti munkavégzés korlátozása

A legalább negyven év jogosultsági idő alapján öregségi nyugdíjra jogosult nőkre is vonatkozik a nyugdíj melletti munkavégzés korlátozása.

A 2010-ben hatályos szabályozás értelmében minden 2007. december hó 31-ét követően nyugellátásra jogosulttá vált, de 62. életévét be nem töltött, keresőtevékenységet folytató öregségi nyugdíjasra kiterjedt az úgynevezett éves keretösszeg elérését követő nyugdíjfolyósítási korlátozás. Ez a korlátozás immáron kiterjed azon nőkre is, akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül, negyven év jogosultsági idő alapján válnak öregségi nyugdíjra jogosulttá.

A nyugdíj melletti munkavégzés korlátozása a 2008. január 1-jétől nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött öregségi, öregségi jellegű nyugdíjban részesülőkre terjed ki – egészen addig, míg be nem töltik öregségi nyugdíjkorhatárukat.

A keresetkorlátozás vonatkozik az
• előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban,
• korkedvezményes nyugdíjban,
• bányásznyugdíjban,
• korengedményes nyugdíjban,
• egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában,
• az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban,
• a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban részesülőkre.

2011. január hó 01-től előbbi kör kibővült a negyven év jogosultsági idő alapján az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül öregségi nyugdíjra jogosulttá vált nőkre is.

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül az a nő jogosult, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, nem áll biztosítással járó jogviszonyban.

Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő, de az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet (olyan nő esetén, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet).

Az említett személyi kör esetében, amennyiben biztosítással járó jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a nyugellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.

A bejelentési kötelezettség a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé – az előírt keresetkorlát elérésekor, tíz munkanapon belül -  az érintett nyugdíjast terheli.

Fotó: http://www.flickr.com/photos/geomphotography/

Mi jár a fejedben?

paper service get caught using online essay write my lab report for me someone do my homework argument papers buy