Lakáshiteleseket megsegítő törvénymódosítások

November 27-én léptek érvénybe azok a törvénymódosítások, melyeket a lakáshitelesek megsegítésére Rogán Antalék terjesztettek elő. Nagy Anna kormányszóvivő december 8.-án elmondta, a fentiek értelmében ez garancia arra, hogy a pénzügyi szereplők nem háríthatják át a különadót az ügyfeleikre.

Akkor emelhet költséget a bank amikor:

1. a forrásköltségei növekednek,
2. a hitelkockázat változik,
3. az adott tevékenység költségét növelő, a hitel-, kölcsön- és lízingszerződéseket szorosan és közvetlenül érintő jogszabályváltozás indokolhatá teszi.

A  további részleteket a hamarosan megjelenő kormányrendelet tartalmazza majd.

Mire hivatkozva nem emelhetnek kamatot a bankok?

1. adóváltozás,
2. a kötelező tartalékolási szabályok változása,
3. kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

A Magatartási Kódex egyes korábbi pontjai a jelenlegi információk alapján változatlanok maradnak: a hitelezők továbbra is vállalják, hogy kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emelnek.
A bankok mozgástere nem csupán a kamat-, de a THM emelése tekintetében is korlátozott maradhat, legalábbis a lakáshitelek esetében.

A lakáshiteleseket megsegítő törvénymódosítások

Középárfolyam használata

a deviza alapú lakáshitelek folyósított összegének, törlesztőrészletének, bármilyen költségének, díjának és jutalékának forintra történő átszámítása a pénzügyi intézmény választása szerint saját deviza-középárfolyamán vagy az MNB hivatalos devizaárfolyamán történik

Egyoldalú szerződésmódosítások korlátozása

a lakáshitel-szerződések az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosíthatók, az ilyen szerződésmódosítás semmis, kivéve a kamat tekintetében történő, külön kormányrendeletben meghatározott esetekben történő szerződésmódosítást (ilyen eset lehet a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a szabályozói környezet és a hitelkockázat változásának bizonyos esetei)

Extra költségek felszámításának korlátozása

késedelembe esés miatt a hitelszerződés fogyasztóval szembeni felmondását követő kilencvenedik napon túl a fennálló tartozáson túl nem számítható fel külön késedelmi, büntető kamat, díj, költség

Előtörlesztési díjak maximálása

az előtörlesztések költségei nem haladhatják meg az előtörlesztett összeg 1%-át (jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönöknél 1,5%-át), kivéve ha az előtörlesztés más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik (hitelkiváltás)

Ingyenes elő- és végtörlesztés lehetővé tétele bizonyos esetekben

ingyenes előtörlesztésre és végtörlesztésre van lehetőség, ha a fennálló tartozás nem haladja meg az egymillió forintot, és a megelőző 12 hónap során nem törlesztett elő az ügyfél, és akkor is, ha a futamidőből 24 hónap már letelt, és végtörlesztést, vagy első ízben előtörlesztést teljesít az ügyfél, kivéve ha az előtörlesztés más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik (hitelkiváltás), vagy az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott összeg felét

Ingyenes futamidő-hosszabbítás lehetővé tétele bizonyos esetekben

a lakáshitel ügyfél által kezdeményezett futamidő-hosszabbítása esetén a hitelező nem számíthat fel díjat, jutalékot, költséget, amennyiben öt éven belül nem került még erre sor

Módosulnak: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Mi jár a fejedben?

scholarships for high school seniors 2013 in ohio dissertation service custom narrative essay buy a essay written essay papers