Klímabarát Otthon energetikai pályázat

Klímabarát Otthon energetikai pályázatÚjra megnyitották 2010. október 30-ig a Klímabarát otthon energetikai pályázatot magányszemélyek számára!

A környezetbarát, energiatakarékos otthonok kialakítása egyre fontosabb szerepet tölt be a lakástulajdonosok körében is. Hőszigetelésre, nyílászáró cseréjére, környezetbarát fűtési technológiák kialakítására most magánszemélyek is igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást. A részletes kiírást közöljük, melynek rövid beadási határidejére felívjuk figyelmüket!

A pályázat rövid tartalma:

Alaptámogatás (költségarányos támogatás)
A vissza nem térítendő támogatás lakásonként igényelhető.
Valamennyi érvényes pályázat esetén, amely megfelel a 2078/2008. (VI. 30.)
Korm. határozat energetikai minőségi osztály javítási kritériumának (tehát a pályázat megvalósítása révén legalább eggyel jobb energetikai kategóriát ér el)

Igénybe vehető állami támogatás, melynek alapja a támogatás szempontjából elismerhető (elszámolható) bekerülési költség, melynek mértéke:
Nyílászáró csere/ nyílászáró utólagos hőszigetelés
Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 1.850.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 555.000,- Ft
Fűtés- és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 2.100.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 630.000,- Ft
Hőszigetelés
Maximálisan figyelembe vehető költség: 1.800.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 540.000,- Ft
Megújuló energiaforrás hasznosítása
Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 4.900.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 1.470.000,- Ft
A maximálisan figyelembe vehető költségnél nagyobb költségű beruházás esetén
is legfeljebb a megadott összeghatárig igényelhető támogatás.
Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

Klímabónusz
KlímaBÓNUSZ támogatás (hatékonyság arányos támogatás)

Amennyiben a beruházással érintett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a „B” energetikai kategóriát, akkor a Pályázó jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A támogatás mértéke az elért kategóriától függ, mértéke a 5
beruházási költség 10-30%-a. A célzott kategória lehet: B, A, és A+. Az elnyerhető támogatás mértéke nagyobb, ha magasabb kategóriába kerül az épület. A százalékban kifejezett támogatási arány a beruházással elért kategória
emelkedésének megfelelően növekszik. Amennyiben a beruházást követően az érintett ingatlan energiakategóriája nem éri el a „B” kategóriát, a Pályázó nem jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra.

Új építésű ingatlanok támogatása
Támogatott energia kategória A+
Támogatás mértéke 25 000/m2
Maximális támogatás mértéke 3 250 000 Ft
Új épület építése maximum 130m2 –ig támogatható. Nagyobb nettó hasznos alapterületű ingatlan építésének támogatása nem pályázható.
A támogatási összegre akkor jogosult a pályázó, ha az igényelt támogatási összeget számlákkal fedezi. Számlával csak olyan költségek fedezhetőek, melyek a pályázat szempontjából támogatható és elszámolható (energiahatékonyságot javító, CO2 kibocsátást csökkentő) tevékenységek megvalósításával kapcsolatosak.

A támogatás típusa: utólagos, teljesítés arányos, vissza nem térítendő támogatás. A támogatás kifizetett számlák alapján hívható le. A támogatáson kívül fennmaradó összeget a Pályázó saját erőből fedezi.

Egy lakóépület a tárgyi pályázati felhívásra csak 1 db pályázatot nyújthat be. A
KvVM 10/2009. (VII. 17.) utasítása alapján az állami támogatás mértéke a
klímabónusszal együtt nem haladhatja meg a beruházás elszámolható
költségeinek 60%-át.

forrás:

SPHINX Szolgáltató Bt.
2220 Vecsés, Lórántffy u. 8/2.
sphinx.bt@gmail.com

Mi jár a fejedben?

geometry help online business paper writing good english essay cheapest essay writing services writing services