A háztartási munkára létesített munkavégzés főbb szabályai

2010. augusztus hó 15-től természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszonynak számít a lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

Háztartási alkalmazott az a személy, aki a bevezetőben részletezett tevékenységeket más személy számára nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi. Foglalkoztató az, aki a háztartási alkalmazottat ezen tevékenységgel megbízza.

A háztartási munka ellenértékeként juttatott kereset adórendszeren kívüli keresetnek számít.

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató az állami adóhatóságnak havonta a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint a tényleges foglalkoztatás kezdő napját. A bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időre vonatkozik. Ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést újra teljesíteni kell.

A bejelentési kötelezettség jelenleg teljesíthető elektronikus úton és telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. A regisztrációs díjat a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig kell megfizetni.

A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet, és a háztartási munkára alkalmazott személy a társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazása szempontjából nem minősül biztosítottnak. E jogcímen tehát egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak sem minősül a háztartási alkalmazott.

Amennyiben a foglalkoztató bejelentési kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesíti, illetve nem fizeti meg a regisztrációs díjat, úgy a foglalkoztatott háztartási alkalmazottak után adó és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik. Sőt, ebben az esetben az alkalmazottat terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség is a foglalkoztatót terheli. Ezen felül mulasztási bírság is kiszabható, melynek maximális összege 100.000 Ft.

Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli.

Mi jár a fejedben?

essays term papers law assignment help me write a report order essay online do your homework