A 2010. évi adóhatósági ellenőrzési irányelvek (II. rész)

Előző alkalommal a kiválasztást segítő adatbázisok ismertetésénél hagytuk abba. Szóltunk már a minimálbér alatti jövedelmet bevalló magánszemélyek kiválasztásáról, a jövedelem- (nyereség) minimum alatt valló vállalkozások ellenőrzésre történő kiválasztásáról, a készpénzzel történő fizetésről, mint kiválasztási szempontról, valamint az áfa információ elektronikus csererendszerről (VIES). Most folytatjuk a kiválasztást segítő adatbázisok ismertetését, majd bemutatjuk a 2010. évi ellenőrzési irányelveket.

5. Kiválasztás a Kockázatkezelés Adózócentrikus Támogatását (KAT) biztosító rendszerből

A KAT adatbázisa a bevallások, a törzsnyilvántartások, a folyószámla adatokból gyűjtött kockázati mutatókat, a közösségi forgalommal kapcsolatos VIES adatok eltéréseit, a korábbi ellenőrzések eredményeit, a kockázatos adózói magatartásra vonatkozó információkat tartalmazza.

A rendszer ezekből, a teljes elévülési időre kalkulál arányszámokat, és göngyölített adatokat, valamint mutatókat számít.

Az így összerendezett adatok az adózók elévülési időn belüli gazdálkodásáról, jellemző magatartásáról átfogó képet ad.

A rendszer 200 feletti kockázati tényező szabadon állítható értékei, értéktartományai alapján készíthet adózói listákat.

6. Kockázatos Kapcsolatok Információs állománya (KoKaIn)

A magas kockázatú, csalásra hajlamos adózók érdekeltségi körének felgöngyölítésére, a legkockázatosabb adózók kiválasztásának segítésére létrehozott adatbázis.

Az állományba került vállalkozások egy részénél már volt ellenőrzés, az kiválóan alkalmas egy visszacsatolás típusú elemzésre is.

7. Egyéb, az ellenőrzést segítő adatbázisok, projektek

 • RADAR: Rugalmas Adóellenőrzési Döntéstámogató és Adatbányászati Rendszer
 • VAK: Véletlenszerűségen Alapuló Kiválasztási rendszer
 • ELLKIT: Ellenőrzés Kiválasztás Támogatása projekt
 • EKP: Ellenőrzés Korszerűsítése projekt

A 2010. évi ellenőrzési irányelvek

célkitűzések:

 • Az adóbevételi szempontból kiemelt kockázatot jelentő gazdasági folyamatok, magatartási formák nyomon követése
 • Informatikai támogatás kihasználása

Kockázatos adózói magatartás(!!!):

 • Bevallások benyújtásának elmaradása
 • Bevallások összhangjának hiánya
 • Többszörös székhely- ill. tulajdonosváltás
 • Jelentős tagi kölcsönnel történő működés
 • Nagy összegű adóhátralék felhalmozása
 • Tartós veszteség kimutatása folyamatos működés mellett
 • Áfa-mentes termékimport bevallása
 • Jelentős VIES eltérés
 • Adóoptimalizálás
 • A forgalom az elévülési időn belül hirtelen és ugrásszerűen megnő
 • Árbevételhez képest jelentős arányú szolgáltatás igénybevétele
 • Beruházásokhoz kapcsolódóan adóalap csökkentő tétel, ill. adókedvezmény érvényesítése
 • Különböző támogatások igénybevétele
 • K+F tevékenységgel kapcsolatos adóalap, ill. járulékalap csökkenés
 • Azonos székhellyel, nem valós székhely szolgáltatást nyújtó ügyvéddel vagy kézbesítési megbízottal rendelkező adózók

Az adatok gyűjtését célzó és az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzések:

 • A jogelőd nélkül alakult gazdasági társaságok esetében a tagok adózói múltjának vizsgálata
 • Gazdasági tevékenységüket bejelentés nélkül végző adózók
 • A gazdasági tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek megléte nélkül történő számlakibocsátás feltárása
 • Be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatásának megállapítása
 • Igazolatlan eredetű áruk feltárása
 • Vállalkozások napi záró készpénz állományra vonatkozó törvényi előírások
 • betartása

Utólagos ellenőrzés főbb területei:

 • Transzferárak ellenőrzése
 • Szokásos piaci ár vizsgálata
 • Beruházási adókedvezmény ellenőrzése

Főbb ellenőrzési feladatok:

 • Határon is átnyúló körbeszámlázásos ügyletek és értékesítési láncolatok felderítése (számítástechnikai eszköz kereskedelem, mobiltelefon kereskedelem, irodai segédanyag kereskedelem, gabona kereskedelem., logisztikai tevékenység, szállítmányozás)
 • Fekete foglalkoztatás visszaszorítására irányuló ellenőrzések
 • Vagyongyarapodási vizsgálatok

Ellenőrizendő főbb tevékenységi körök:

 • Papír- és nyomdaipar, valamint a hozzájuk kapcsolódó kereskedelem
 • Őrző-védő szolgáltatások területén működő alvállalkozói láncolatok
 • Termékbemutatókon keresztül működő kereskedelem
 • Hitelközvetítés és üzletviteli tanácsadás

Kiemelt ellenőrzési területek:

 • Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
 • Zöldség-, gyümölcs nagykereskedelem
 • Vasáru-, festék-, üveg kiskereskedelem

Mi jár a fejedben?

someone to write my paper cheap papers online do my statistics homework get homework help best essay site