Az egyszerűsített foglalkoztatás telefonos bejelentése

December közepén fogadta el a parlament az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvényt, amely április 1-jétől jelentősen átalakítja az alkalmi és az időszakos foglalkoztatás rendszerét. A törvény lehetővé teszi a foglalkoztatás telefonos bejelentését is, ennek részletszabályait külön kormányrendelet fogja szabályozni. A rendelet tervezete már olvasható a munkaügyi tárca honlapján.

A rendelet tervezete szerint egy telefonhívással egy munkáltatóval jogviszonyt létesítő legfeljebb három munkavállaló foglalkoztatását lehet bejelenteni.

A bejelentés fogadásakor az ügyfélszolgálat

  • - a telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készül, a hangfelvétel megőrzésének határidejéről, arról, hogy azt a közigazgatási, illetve a bírósági eljárás szabályai alapján bizonyítékként lehet felhasználni,
  • - rögzíti az APEH által rendelkezésére bocsátott elektronikus űrlapon bejelentő által megadott, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben előírt adatokat;
  • - a bejelentés befejezését követően haladéktalanul SMS-ben, SMS küldés lehetőségének hiányában a bejelentés befejezéseként tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés regisztrációs számáról, majd
  • - haladéktalanul továbbítja az elkészített elektronikus dokumentumot az APEH részére.

Az APEH az elektronikus dokumentum hozzá történő megérkezéséről visszaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára. Az ügyfélszolgálat a telefonos bejelentésekről készült hangfelvételt a külön jogszabály szerinti őrzési idő alatt a regisztrációs szám szerint tartja nyilván. A bejelentő a regisztrációs szám közlésével kezdeményezheti az ügyfélszolgálatnál a korábban általa bejelentett egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó adatok változásának illetve törlésének – a bejelentésre vonatkozó szabályok szerinti – bejelentését.

Forrás:

Adó Online

Mi jár a fejedben?

websites that write papers for you professional business writter pay to write my report persuasive essay help custom papers essays articles concept