Életjáradék termőföldért

Tavaly november végén lépett hatályba a termőföld állam általi életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló kormányrendelet.

A rendelet alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pályázat alapján vásárolhat az állam javára termőföldet életjáradék fizetése ellenében.

A Nemzeti Földalapról szóló törvény értelmében az MNV Zrt. az 55. évet betöltött sajátjogú nyugellátásban részesülő tulajdonostól továbbá az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött tulajdonostól vásárolhat termőföldet, összesen 3.000.000,- Ft értékben.

Az életjáradékra jogosultság feltételei közé tartozik többek között, hogy a pályázó a pályázat során felajánlott termőföldnek legalább három éve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa legyen. Ezen feltétel alóli kivétel például, ha a pályázó öröklés útján szerezte meg az ingatlant.

Ugyanaz a jogosult csak egy életjáradéki szerződést köthet.

Az életjáradék mértéke az életjáradék alapjául szolgáló összeg és a jogosult életkora alapján kerül megállapításra.

Az életjáradék összege az átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

A termőföldet életjáradékért program ötödik üteme iránt élén az érdeklődés, azonban az MNV Zrt. a pályázati felhívást – amely a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, továbbá az MNV Zrt. internetes honlapján teendő közzé – mindmáig nem jelentette meg.

Az MNV Zrt. január végére tervezte a pályázati felhívás közzétételét, ami ismeretlen okból elhalasztásra került.

Egy lehetséges magyarázat lehet a halasztásra, hogy maga a program ötödik ütemét meghirdető kormányrendelet tartalmaz téves jogszabályi utalást, összekeverve a Nemzeti Földalapról szóló törvényt, az annak módosításáról szóló törvénnyel, így épp az a jogszabályhely lett tévesen meghatározva, amely a jogosultak személyi körét jelöli ki.

Amennyiben a pályázati felhívás a fenti ok miatt nem került közzétételre, úgy meg kell várni, amíg a kormány kijavítja a hibás rendeletet.

Mi jár a fejedben?

how many paragraphs should an evaluation essay be accounting assignment help australia essay0writer.org writing good argumentative essays where to find college essays