Egyesített telekalakítási eljárás

2010. január 1. napján lépett életbe azon kormányrendelet, amely lehetővé teszi az egyesített telekalakítási eljárást. Az egyesített eljárásban elegendő egy kérelmet benyújtani a telekalakítás engedélyezésére és a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásba való átvezetésére.

Elsőfokú építésügyi hatóságként a helyi földhivatal, másodfokon a megyei (fővárosi) földhivatal dönt.

Az egyesített telekalakítási eljárásban – mint fentebb írtuk – először a telekalakítás engedélyezésére kerül sor, majd a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően, a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás indul meg.

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:

a.)    a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,

b.)    közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,

c.)    aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,

d.)   az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,

e.)    ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,

f.)     az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.

Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az nyújthat be, aki a fenti feltételeknek megfelel és az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására egyébként jogosult.

A kérelemben meg kell jelölni a telekalakítás célját, amely lehet:

  1. telekcsoport újraosztása
  2. telek felosztás
  3. telek egyesítés
  4. telekhatár rendezés

A telekalakítási eljárás iránti kérelem kötelező melléklete, a geodéziai tervezési szakterületen építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő által elkészített telekalakítási dokumentáció.

Mi jár a fejedben?

homework solutions persuasive essay writer do my statistics homework kids homework helper how to write a summary report