Adóváltozások a cafeteriában

Egyes, korábban adómentes vagy a jövedelem kiszámításnál bevételként figyelembe nem veendő juttatások 2010-től bekerültek az ún. kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások közé. A juttatások meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal adhatók kedvezményes adózás mellett.

1. Üdülési csekk, üdülési szolgáltatás

Üdülési csekket, vagy meghatározott üdülőben üdülési szolgáltatást 25 százalékos adó megfizetése mellett évenként a minimálbér mértékéig (több juttatótól együttvéve) a következő személyek kaphatnak:

- a munkavállaló, a társas vállalkozásban személyesen közreműködő tag és közeli hozzátartozója,

- a szakképző iskolai tanuló,

- kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató,

- ha a juttató a volt munkáltató vagy annak jogutódja, a nyugdíjban részesülő magánszemély és közeli hozzátartozója,

- az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója,

- a szakszervezet tagja, a nyugdíjas tagja, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozója.

Az üdülési csekk juttatásának feltétele a magánszemély nyilatkozata arról, hogy mástól ilyen juttatásban nem részesült.

Üdülési csekk helyett üdülési szolgáltatást a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint üdülőként nyilvántartásba vett szálláshelyen lehet kedvezményes adózás mellett adni, akkor, ha az üdülő a munkáltató cég kapcsolt vállalkozásának, költségvetési szerv esetében a felügyeleti szervnek és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alatt álló szervnek a tulajdonában, vagyonkezelésében van.

2. Meleg étkeztetés

Meleg étkeztetés formájában 2010. január 1-jétől 18 ezer forint értékben adható a 25 százalék adó megfizetése mellett juttatás a következő személyeknek:

- a munkavállalók, a társasvállalkozásban személyesen közreműködő tagok és azok közeli hozzátartozói,

- a szakképző iskolai tanuló,

- a kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató,

- ha a juttató a volt munkáltató vagy annak jogutódja, a nyugdíjban részesülő magánszemély és közeli hozzátartozója.

Meleg étkeztetés formájában (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) juttatott bevételnek továbbra is az étkezőhelyi vendéglátás, a munkahelyi étkeztetés, vagy közétkeztetés révén nyújtott étkezés minősül.

A legfrissebb hírek szerint az APEH visszavonta a melegétkezési utalványok felhasználásnak előbbi korlátozását, így a tavalyihoz hasonló feltételekkel lehet továbbra is felhasználni a munkáltatótól kapott ételjegyeket. Ahhoz, hogy egy szolgáltatóhelyen, például egy boltban elfogadják a melegétkezési jegyeket, kell egy megállapodás az üzlet és az utalványforgalmazó között.

3. Iskolarendszerű képzés

Az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége évente a minimálbér két és félszereséig a munkáltatónál és a személyesen közreműködő tag esetében a társas vállalkozásnál kedvezményes adózású juttatás. Iskolai rendszerű képzés alatt az olyan képzés értendő, amelynek résztvevői a képzést folytató intézménnyel tanulói, illetőleg hallgatói jogviszonyban állnak. Az iskolarendszerű képzés átvállalt költségének kedvezményes adózása ahhoz a feltételhez kötődik, hogy a képzés, munkáltatói elrendelés alapján, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését, bővítését szolgálja.

4. Helyi utazási bérlet

Kedvezményes adózás mellett helyi utazási bérletet 2010-től nemcsak a munkáltató adhat, hanem a társas vállalkozás is a személyesen közreműködő tagjának

5. Iskolakezdési támogatás

Kedvezményes adózási körbe tartozik évente a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó iskolakezdési támogatás.

Iskolakezdési támogatásnak az a juttatás minősül, amelyet a munkáltató, a társas vállalkozás a közoktatásban résztvevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat formájában juttat. A juttatás továbbra is történhet a munkáltató nevére szóló számla térítésével, illetve utalvány formában is. A juttatásban családi pótlék juttatásra jogosult munkavállaló, illetve személyesen közreműködő tag szülő és vele együtt élő házastársa részesülhet.

6. Nyugdíj- és egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás

A kedvezményesen adózó juttatások körébe tartozik a magánnyugdíjpénztárba történő munkáltatói tagdíj-kiegészítés, a minimálbér 50-50 százalékáig havonta adott önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás, illetve foglalkoztatói nyugdíjpénztári hozzájárulás, valamint a minimálbér 30 százalékáig havonta adott önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárakba történő munkáltatói hozzájárulás.

7. Szövetkezet közösségi alapjából természetben adott juttatás

Adómentesből kedvezményesen adózó juttatássá vált a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére az adóévben természetben adott – egyébként adóköteles – juttatás együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész.

Az előbbiekben említett értékhatárt meg nem haladó juttatások után a juttatónak 25 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, ezen kívül más közterhet nem viselnek. A feltételeknek megfelelő, de az adott értékhatárt meghaladó rész természetbeni juttatás, amelyet 54 százalék személyi jövedelemadó és a személyi jövedelemadóval növelt érték után 27 százalék társadalombiztosítási járulék, nem biztosítási jogviszonyban történő juttatás esetében pedig a juttatás értéke után 27 százalék egészségügyi hozzájárulás terhel.

Mi jár a fejedben?

why dont i do my homework best essays on writing custom essay writing services cheap write essays for money online help with a paper