Illeték változások

2010. január 1-től jelentősen módosultak az illetéktörvényben (1990. évi XCIII. törvény) meghatározott vagyonátruházási illeték szabályok. Az alábbiakban az emberek legszélesebb körét érintő változásokat emeljük ki.

Jelentősen csökkent a lakás megszerzése után fizetendő illetékek mértéke: 4 millió forintig megmarad a 2%, de az e feletti rész után a korábbi hat százalék helyett 4%-ra csökkent az illeték mértéke.

Az általános visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke 10 %-ról 4%-ra csökkent 1 milliárd forint forgalmi értékig, e felett az összeg felett pedig az illeték mértéke 2%, de ingatlanonként maximum 200 millió forint lesz.

Ezen kedvezményes illetékmértékek 2010. január 1-jét követően bejelentett vagyonszerzésekre vonatkoznak. Bejelentésnek a földhivatalhoz történő benyújtást kell tekinteni.

Az ajándékozás, öröklés illetékének mértéke nem változott. Az öröklés esetében 20 millió forintig illetékmentes a vagyonszerzés, ha az örökös az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, vagy a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája.

Az ingatlannal rendelkező gazdasági társaság üzletrésze megszerzésének illeték kötelezettségéről korábban már részletesen szóltunk, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a

http://www.csaladipenzmagazin.hu/2009/11/23/uzletresz-megszerzesenek-illetekkotelezettsege/ linken.

A lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzésével, öröklésével és ajándékozásával kapcsolatos illetékmentességi szabály alkalmazásához a lakóház felépítésére nyitva álló határidő 4 évről 6 évre nőtt a 2004. október 1. és 2009. május hó 31. között illetékkiszabásra bejelentett ügyekben, de ezt a vagyonszerzőnek külön kell kérelmezni.

Fontos, hogy a határidő hosszabbítás nem automatikus, azt az adóhatóságtól egyénileg kell kérni. A kérelem előterjesztésének határideje – általános esetben – a lakóház felépítésére nyitva álló határidő lejáratának napja.

Előző év végéig adómentes volt a gazdasági társaságok átalakulása, azaz a gazdálkodó szervezet olyan szervezeti átalakulással (egyesülés, szétválás) bekövetkező vagyonszerzése, amikor a létrejövő gazdálkodó szervezet(ek) a korábbinak jogutódja(i) lett(ek). Január elsejétől vagyonszerzési illeték alá esik az átalakulással történő vagyonszerzés is, mindössze a társasági adóról és az osztalékadó szóló 1996. évi LXXXI. tv. szerinti kedvezményes átalakulás vagy részesedéscsere keretében történő vagyonszerzés esetében marad meg az illetékmentesség.

Mi jár a fejedben?

writing a history essay dissertation writer dissertation writer which sites can i pay to have my homework done? writing a great essay buy online essay 10$/page