Változások a hitelezésben

hitelTörvényi szabályozás következtében ebben az évben jelentős változások következnek be a pénzintézetek hitelezési gyakorlatában, melyek elsősorban az ügyfelek érdekeit hivatottak védeni.

Jövő év júniusától a hitelintézetek hitelszerződéseiket nem módosíthatják anélkül, hogy erről ne tájékoztatnák előzetesen az ügyfelet. A hitelintézet kedvezőtlen módosítás esetén legkésőbb 60 nappal a változtatás előtt értesíteni köteles az ügyfelet levélben vagy e-mailben. Ebben arról is pontos tájékoztatást kell adnia a hitelintézetnek, hogy miként változik a módosítás nyomán az adós törlesztő részlete. Az ügyfélnek 60 napja lesz dönteni arról, hogy elfogadja-e a bank módosítását, vagy inkább felbontja a szerződést, amelyet ez esetben díjmentesen tehet meg.

A pénzügyi szolgáltatók a kamaton felüli díjakat, illetve egyéb költségeket legfeljebb az éves infláció mértékével emelhetik.

A hitelintézetek 2010. március hó 01-től csak törvényileg korlátozott mértékű díjat szedhetnek be a hitelek előtörlesztése esetén.  Fogyasztási hitelek esetében ez a díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalékát, ha a hátralévő futamidő meghaladja az egy évet. Ha a hátralévő futamidő egy évnél rövidebb, akkor a felszámítható díj nem haladhatja meg a 0,5 százalékot. Nem számítható fel díj, ha a hitelkamat változó, valamint akkor sem, ha az előtörlesztés összege 12 hónap alatt egy alkalommal sem haladja meg a 200 000 forintot.

Új szabályok vonatkoznak a jelzáloghitelekre is, az ezek előtörlesztésekor alkalmazható díj nem lehet több az előtörlesztett összeg 2 százalékánál, kivéve, ha a jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződésnél kamatperióduson belül történik az előtörlesztés, ekkor a felszámítható díj maximális mértéke 2,5 százalék lehet.

1 millió forint jelzáloghitel előtörlesztési díja tehát márciustól legfeljebb 20 000, de speciális esetben is maximum 25 000 forint lehet.

Az előtörlesztési díjon felül a hitelező az előtörlesztés során semmilyen további fizetési kötelezettséget nem írhat elő.

A jelzáloghitel határidő előtti visszafizetése (végtörlesztés) esetén semmilyen díjat nem kell fizetni abban az esetben, ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az 1 millió forintot és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztést nem teljesített.

A hitelintézet ingatlanon fennálló vételi joga (opció) esetén ingatlan értékelést kell alkalmazni, s azzal el kell számolni. Az elszámolás alapja nem lehet kevesebb, mint az ingatlan piaci értékének 70%-a.

Mi jár a fejedben?

high essay writers help online college essay paper help writing a pros and cons essay food essay