Átalakul a magánnyugdíj rendszer

oregek

A magán nyugdíjpénztárak helyett magánnyugdíj-biztosító részvénytársaságok kezdik meg működésüket 2013-tól.

A tervek szerint a magánnyugdíj-pénztárak átalakítási folyamata több év alatt, folyamatos kontroll mellett zajlik majd le. A magánnyugdíjpénztári vagyon (működési vagyon) az átalakulás során nem vihető ki, hanem átkerül a magánnyugdíj-biztosítóhoz, az így bekerült tőke pedig öt évig osztalékként sem lesz kivehető.

A váltás nem jár a korábban meghatározott jogosultságok és garanciák csorbulásával. A tagok egyéni számláján felhalmozott megtakarítás teljes egészében átkerül a magánnyugdíj-biztosító részvénytársaságnál vezetett egyéni számlára. A megtakarítások értékmegőrzését biztosító hozamgarancia ugyancsak változatlan feltételek mellett érvényesül.

A magánnyugdíjrendszer működtetésével kapcsolatos valamennyi kockázatra – a működés, a befektetés, a járadékszolgáltatás – fedezetet kell biztosítani. Ez a fedezet részben a tulajdonos saját forrásából (a pénztár taglétszámához igazodó nagyságú, de legalább 100 millió forint szavatoló tőke), részben pedig a tagok befizetéseiből képzett tartalékok, valamint a Magánnyugdíj Garanciaalap forrásaiból kerül kialakításra. A Magánnyugdíj Garanciaalap a Pénztárak Garanciaalapjának jogutódja lesz.

2009. évtől legfeljebb 4,5 %-os lehet a pénztárak működési költsége, 2011-2014. között pedig 0,8 %-ról 0,4 %-ra csökken a vagyonkezelésért felszámítható díj.

Fontos, hogy a biztosítottak már az aktív életszakaszban felmérhetik, hogy felhalmozott megtakarításuk mekkora összegű életjáradék megállapítását tenné lehetővé.

A járadékszolgáltatási jogosultság továbbra is a nyugdíjkorhatár elérésével, vagy korhatár alatti nyugellátás megállapításával nyílik meg. A jogosult, választása szerint igényelhet inflációkövetésen alapuló járadékot (ami a magánnyugdíjrendszerből kapott ellátás reálértékének folyamatos megőrzését jelenti), vagy kérhető garantált összegű járadék megállapítása is.

Ugyanakkor, ha a biztosított nem volna megelégedve a piaci szolgáltatók járadékszolgáltatási kínálatával, akkor az állami szerv keretében működő ún. kijelölt járadékszolgáltató inflációkövető ellátása lesz igénybe vehető.

Az eddigi szabályokkal azonos módon a felhalmozott összeg továbbra is csak a járadékszolgáltatás megnyílása előtt lesz örökölhető, ugyanakkor a járadékosoknak lehetőségük lesz dönteni abban, hogy csak saját maguk számára kérik a járadék megállapítását, vagy a meghatározott hozzátartozójuk részére is haláleseti ellátást nyújtó két életre szóló járadékot kérnek.

Az átalakulás végeredményeként a pénztártagok 2013. januárjától már az új típusú magánnyugdíj-biztosító részvénytársaságok tagjai lesznek.

Mi jár a fejedben?

essay writing service co uk speeches for sale online writing services accounting help homework do my essay for 0