Új törvény az egyéni vállalkozásokról

acsmesterElfogadta a parlament az egyéni vállalkozásokról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényt, az új szabályok többsége 2010. január 1-el hatályba lép.

Az engedélyezési rendszert a jövőben bejelentés váltja fel. Januártól továbbra is az okmányirodákban kell majd bejelenteni a vállalkozói tevékenység megkezdését, azonban nem kell előzetes engedélyezési eljárást lefolytatni, csak a bejelentést kell megtenni. A bejelentés nem illetékköteles, az eredeti igazolásokat sem kell csatolni, csak nyilatkozni kell azok meglétéről. Az adó-, vám és társadalombiztosítási járuléktartozás nem  akadálya az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének. Az egyéni vállalkozó azután kezdheti meg a tevékenységét, ha megküldték, illetve átadták neki a bejelentésről szóló, a működéséhez szükséges azonosítókat is tartalmazó igazolást. A működéshez a jövőben nem lesz szükség vállalkozói igazolványra.

Az új szabályozás szerint szüneteltethető a tevékenység, és a szünetelés alatt a járulékfizetési kötelezettség is szünetel. Az egyéni vállalkozó választhat, hogy tevékenységét egyéni vállalkozóként, vagy egyéni cégként kívánja végezni, azaz tevékenységére milyen jogszabályok lesznek az irányadóak.

Az egyéni cég a jövőben önálló, az egyéni vállalkozótól elkülönült jogalany. Az egyéni cég az egyéni vállalkozó által alapított, jogi személyiség nélküli cég, amelyre kiterjed a cégtörvény, a számviteli törvény és a társasági törvény hatálya. Az egyéni cég tehát a tagtól elkülönült, önálló, saját vagyonnal rendelkező jogalany, a tag tevékenysége eredményeképp jogokat és kötelezettségeket az egyéni cég szerez és vállal.

Egyéni céget a gazdasági társaságokhoz hasonlóan lehet majd alapítani, akár szerződésminta alkalmazásával, egyszerűsített cégeljárással. A cég tagja határozza meg jegyzett tőkéjének összegét, ahogyan azt is, hogy a cég tartozásaiért korlátozott, vagy korlátlan felelősséget vállal-e. Ha az egyéni cég felelőssége korlátlan, akkor a tartozásokért elsősorban az egyéni cég a saját vagyonával felelős, és ha ez a vagyon nem fedezi a tartozásokat, a tag saját vagyonával, korlátozás nélkül köteles helyt állni. Korlátozott felelősség esetén a tag köteles az alapító okiratban meghatározni a pótbefizetés összegét, amelyet csak akkor kell teljesítenie, ha az egyéni cég vagyona a tartozásokat nem fedezi. Ezen felül azonban a tag saját vagyonával az egyéni cég tartozásaiért nem felel, hasonlóan a korlátolt felelősséggel működő gazdasági társaságokhoz.

Az egyéni vállalkozóhoz hasonlóan engedélyhez kötött tevékenységet az egyéni cég is csak engedély birtokában végezhet. Az egyéni cég képesítéshez kötött tevékenységet akkor folytathat, ha a tag a szükséges képesítési követelményeknek a tevékenység végzésének valamennyi helyszínén megfelel. A képesítési követelményeknek a tag eleget tehet azzal is, ha a szükséges képzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat.

Az egyéni cég bármilyen gazdasági társasággá átalakulhat.

Mi jár a fejedben?

best essays in english write book report writing a pros and cons essay paper term good essay writing companies