EVA bejelentkezés

adopapirokIsmét be lehet jelentkezni az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá.

Azok az adóalanyok, akik 2010. január hó 01-től az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozva kívánnak eleget tenni adófizetési kötelezettségüknek, a székhely szerint illetékes APEH regionális igazgatóságon jelentkezhetnek be a törvény hatálya alá az erre a célra rendszeresített adatbejelentő lapon. A bejelentkezésre (illetve a kijelentkezésre) szolgáló adatalapok letölthetőek az APEH honlapjáról, valamint kaphatóak a kereskedelmi forgalomban.

Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkező adózóknak a 2010. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adózás választását 2009. december 1-je és 21-e között – tekintettel arra, hogy a benyújtásra nyitva álló határidő, 2009. december 20. munkaszüneti napra esik -, az erre a célra rendszeresített 09T103 számú, illetve 09T203 számú adatbejelentő lapon kell bejelenteniük.

Azoknak, akik 2009-ben az eva hatálya alá tartoztak, és 2010-ben is fenn akarják tartani ezt az adózási módot, nem kell újra bejelentkezni. Az adózási mód fenntartására természetesen csak akkor van mód, ha az adóalany megfelel az Eva tv-ben meghatározott feltételeknek.

Egyéni vállalkozók 2009. december 21-ig a 10JNY számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a tevékenység piaci értékét meghaladó járulékalap után fizetik meg.

Az eva-törvény hatálya alá újonnan bejelentkezők közül, akik megfelelnek a törvényben foglalt feltételeknek, a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével kapnak értesítést az adóhatóságtól választásuk elfogadásáról. Abban az esetben, ha az Eva tv-ben foglalt feltételeknek nem felelnek meg, elutasító határozatot, amennyiben pedig a kérelmüket határidőn túl nyújtják be, a bejelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzést fognak kapni.

Azok a 2009. évben az eva hatálya alá tartozó adózók, akik a 2010. adóévben adókötelezettségeiket nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket 2009. december 1-je és 21-e között szintén a 09T103 számú, illetve a 09T203 számú adatbejelentő lapon tehetik meg. Az adózó köteles arra, hogy megtegye bejelentését, ha 2009. december 20-án nem felel meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van.

Az eva hatálya alól történő kijelentkezés esetén az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók a ‘T101 számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók a ‘T101E számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek a ‘T201 számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok pedig a ‘T201T számú bejelentő és változásbejelentő lapon kötelesek az általános forgalmi adókötelezettség tekintetében bejelentést tenni. A nyilatkozatok kizárólag az APEH honlapjáról tölthetőek le.

Az eva alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az eva alanyiság ismételten nem választható.

Mi jár a fejedben?

write technical report how to write a good assignment what to write my research paper on chemistry homework help websites best essay uk