A magán-nyugdíjpénztári átlépés szabályai

dzsigolok

A magán-nyugdíjpénztári tagsággal összefüggésben nem szükségszerű, de adott esetben meghatározó döntés az esetleges pénztárváltás. Annak érdekében, hogy a pénztártagok pénztárváltása megalapozott döntésen alapuljon, 2009. július hó 09-től az átlépésre csak akkor kerülhet sor, ha a pénztártag tudomásul veszi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által kiadott tájékoztatóban foglaltakat, mely az átlépés eljárási szabályairól, feltételrendszeréről, annak előnyeiről és hátrányairól, kockázatairól szól.

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény módosította a magán-nyugdíjpénztári tagok egyik pénztárból a másik pénztárba történő átlépésére vonatkozó rendelkezéseket is. A pénztártagok pénztárak közötti átlépésére csak akkor kerülhet sor, ha a pénztártag tudomásul veszi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által kiadott, az átlépéssel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó módszertani útmutatóban foglalt tájékoztatót.

A PSZÁF a módszertani útmutatóban a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a pénztár tagját a másik pénztárba történő átlépéssel összefüggő eljárási szabályokról, az átlépés előnyeiről, kockázatairól, valamint az átlépéssel érintett pénztárak összehasonlítható teljesítményadatairól és azok elektronikus elérési helyéről. Ez az útmutató a www.pszaf.hu weboldalon található, s a 6/2009. számú módszertani útmutató nevet viseli. Ennek aláírása az átlépés jogszabályi feltétele.

A tagnak az átlépéshez átlépési nyilatkozatot be kell nyújtania a jelenlegi pénztárához (átadó pénztár). Az átlépni kívánó pénztártag kitölti annak a pénztárnak a belépési nyilatkozatát, amelybe át kíván lépni (átvevő pénztár), tekintettel arra, hogy az átlépés egyben az új pénztárba történő belépés is.

Az átadó pénztár a módszertani útmutatóhoz csatolva köteles az átlépni szándékozó tagot az átlépéssel érintett pénztárak legfőbb hozammutatóiról írásban tájékoztatni. Ennek a tájékoztatónak a tag által választható portfóliókra vonatkozó, a felügyeletnek bejelentett legutolsó tárgyévi nettó hozamrátákat, az elmúlt tíz naptári év átlagos nettó hozamrátáit és vagyonnövekedési mutatókat kell tartalmaznia. A tájékoztatóban elkülönítetten kell feltüntetni a tag tényleges, illetve életkori besorolás szerinti portfóliójára vonatkozó mutatókat.

A tagsági jogviszony mindig valamely hónap utolsó napjával szűnik meg az átadópénztárban. A pénztártag átlépési nyilatkozatában meghatározhatja azon hónapot, amelyben át kíván lépni a másik pénztárba. Ebben az esetben – ha az átlépési nyilatkozat a megjelölt hónap utolsó 10 munkanapját megelőzően érkezik az átadó pénztárhoz – az átlépésre a tag által meghatározott hónap utolsó napján kerül sor. Ha az átlépési nyilatkozat a megjelölt hónap utolsó 10 munkanapján belül érkezik az átadó pénztárhoz, akkor az átlépésre a következő hónap utolsó napjával kerül sor.

Az átlépési nyilatkozat beérkezését követően az átadó pénztár megvizsgálja, hogy a tag átadó pénztárban eltöltött tagsági jogviszonyának hossza a tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában eléri-e a hat hónapot, és az átlépés egyéb feltételei fennállnak-e. Ha nem, akkor az átlépést nem engedélyezi, és erről tájékoztatja a tagot. Amennyiben az átlépés feltételei fennállnak, akkor a pénztár átlépteti a pénztártagot a másik pénztárba az átlépés hónapjának utolsó napjával.

A magánnyugdíjpénztáraknál választható portfóliós rendszer működik. Ennek keretében minden pénztár háromféle, eltérő kockázatú befektetési portfóliót kínál (klasszikus, amely alacsony befektetési kockázatot hordoz, kiegyensúlyozott, amely középtávú mérsékelt kockázatvállalást eredményez, illetve növekedési, amely hosszú távú, dinamikus befektetést jelent, magasabb kockázattal), amelyek között a tagok választhatnak, illetve amennyiben nem választottak, akkor életkoruk alapján sorolják be őket. Tekintettel arra, hogy az átlépés nemcsak pénztár, hanem befektetési portfólióváltást is jelent, ezért kiemelt fontosságú, hogy az átlépési döntés meghozatala előtt a pénztári portfóliók kockázatait és teljesítményét a tagok megismerjék, és figyelembe vegyék.

Célszerű az átlépés során mindig az aktuális és a választani kívánt pénztár azonos portfólióit azonos időszakra összehasonlítani. A más pénztárba történő átlépésről hozott döntést megelőzően mindenképpen érdemes megvizsgálni mind a jelenlegi, mind a választott pénztár portfólióinak hozamát, kockázatosságát, befektetési politikáját, egyéb mutatóit.

A pénztártagnak az átlépési döntés meghozatalát megelőzően érdemes megvizsgálni a felügyelet és a pénztári honlapok segítségével a befizetések tartalékok közötti megosztását, valamint a vagyon- és letétkezelési díjak mértékét is. A jövőbeli nyugdíj összegét a befizetésekből az egyéni számlán jóváírt összeg magas aránya növeli, a magas vagyon-, letétkezelési díj pedig csökkenti.

A tagnak az átlépéssel kapcsolatos döntés meghozatala előtt mérlegelnie kell a hozamgarantált tőkével (közismert nevén: hozamgarancia) kapcsolatos 2010. január 1-jétől hatályos jogszabályi rendelkezéseket is. A hozamgarancia alapján a Pénztárak Garanciaalapja a tag magánnyugdíjpénztár által vezetett egyéni számlájának egyenlegét – amennyiben az a nyugdíjszolgáltatás megállapításakor nem éri el a hozamgarantált tőke összegét – a hozamgarantált tőke mértékéig kiegészíti. A hozamgarantált tőke a pénztártag életjáradékra váltandó vagy egyösszegű nyugdíjszolgáltatásként kifizetésre kerülő egyéni számlaegyenlegének jogszabályban foglaltak szerint kiszámított legkisebb összege, melyet a Pénztárak Garanciaalapja a szolgáltatás megállapításakor meghatározott feltételek szerint garantál. A hozamgarantált tőke a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint a tag egyéni számláján jóváírt kötelező és kiegészítő tagdíjbefizetéseknek a KSH által közölt, adott hónapra vonatkozó fogyasztói árindexek (infláció) szorzatával növelt összege. Azaz ez a garancia biztosítja a tag befizetései vásárlóértékének megőrzését.

Elveszti azonban a más pénztárba átlépő tag ezen hozamgaranciára való jogosultságát, ha a felhalmozási időszakban az általa kezdeményezett pénztárváltások között nem telt el legalább öt év. Szintén elveszíti a tag a hozamgarantált tőkére valójogosultságot, ha az általa kezdeményezett portfólióváltások között nem telt el legalább öt év.

Mi jár a fejedben?

get a quote to write history essay writing an essay help do you get homework in college write legitmate research paper professional writing services calgary