Az önálló tevékenységből származó jövedelem adózása

irodaElőző cikkünkben az önálló tevékenységről, az ebből származó bevételről, jövedelemről írtunk. Most ezen jövedelem adózása a témánk. Ezen belül külön ismertetjük a kifizetőre (munkáltatóra) vonatkozó szabályokat és a magánszemély adókötelezettségeit.

Az önálló tevékenységből származó jövedelmet elérő magánszemély adófizetési (adóelőlegfizetési) kötelezettségének (attól függően, hogy kifizetőtől vagy nem kifizetőtől éri el a jövedelmét) levonásos módszerrel vagy önadózás formájában tehet eleget.

A kifizetőre (munkáltatóra) vonatkozó szabályok:

A kifizető az önálló tevékenységet végző magánszemély részére történő kifizetéskor) is köteles megállapítani és levonni a bevételt terhelő adóelőleget, ha olyan bevételt fizet ki, amely esetében a bevételből megállapított jövedelem részét képezi az összevont adóalapnak. A kifizetőt bevallási és befizetési kötelezettség is terheli a levont adóelőleg tekintetében.

Nem terheli kifizetői adóelőleg-levonás az őstermelői tevékenységből származó bevételt, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor bemutatja az őstermelői igazolványát vagy a regisztrációját tanúsító iratot. Nem kell adóelőleget vonnia a kifizetőnek az egyéni vállalkozótól sem, ha az e bevételéről kiállított bizonylatán feltünteti a vállalkozói igazolványa számát.

Az adóelőleg alapja önálló tevékenységből származó bevétel esetében a bevételből a
magánszemély nyilatkozata szerinti költség levonásával meghatározott rész, de legalább a bevétel 50 százaléka. Költségnyilatkozat hiányában a bevétel 90 százalékát kell a kifizetőnek adóelőleg-alapként figyelembe vennie.

Költségtérítés esetén a bevételből a magánszemély nyilatkozata szerinti költség levonásával, költségnyilatkozat hiányában az szja-törvény rendelkezése szerint igazolás nélkül elszámolható (elismert) költség figyelembevételével meghatározott rész, ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a bevétel teljes összege, önálló tevékenységből származó bevétel költségtérítésénél a bevétel 90 százaléka az adóelőleg-levonás alapja.

Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely önálló tevékenységből származó bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor tett nyilatkozatában költség levonását kérte, akkor egyetlen, az adóévben megszerzett ugyanilyen típusú bevétele alapján sem határozhatja meg a jövedelmét a 10 százalék költséghányad alkalmazásával.

A kifizető az önálló tevékenységből származó bevételt terhelő adóelőleget a bevételből meghatározott adóelőleg-alap és az adótábla szerinti legmagasabb adókulcs szorzatában állapítja meg.

Amennyiben a bevételt terhelő adóelőleg levonására nincs lehetőség, az adóköteles bevételről kiállított igazoláson a kifizető feltünteti a le nem vont adóelőleg összegét, és felhívja a magánszemély figyelmét arra, hogy az adóelőleget, illetve annak le nem vont részét köteles a negyedévet követő hónap 12. napjáig megfizetni.

A magánszemély adókötelezettségei:

A magánszemély – kivéve, ha a bevételt terhelő adóelőleg megállapítására és levonására a kifizető köteles – negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig megállapítja a bevételét terhelő adóelőleget, ha a negyedévben olyan bevételt szerez meg, amelynek alapján az abból meghatározott jövedelem az összevont adóalap részét képezi.

Az adóelőleg alapja önálló tevékenységből származó bevétel esetén – a magánszemély döntése szerint – vagy a bevételből az szja-törvény rendelkezései szerint a jövedelem megállapításánál elszámolható költség levonásával megállapított rész, vagy a bevétel 90 százaléka.

Költségtérítés esetén az szja-törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség (elismert költség) figyelembe vételével meghatározott rész, míg ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a bevétel teljes összege, önálló tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítésnél a bevétel 90 százaléka az adóelőleg alapja. Önálló tevékenységből származó bevételnek minősülő költségtérítésnél a magánszemély választhatja, hogy az adóelőleg alapja a bevételből az szja-törvény rendelkezései szerint a jövedelem megállapításánál elszámolható költség levonásával megállapított rész. Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely önálló tevékenységből származó bevételét terhelő adóelőleg megállapításánál költséget vont le, akkor egyetlen, az adóévben megszerzett ugyanilyen típusú bevétele alapján sem határozhatja meg a jövedelmét a 10 százalék költséghányad alkalmazásával.

A magánszemélynek az adóévben általa megszerzett adóterhet nem viselő járandóságok összegével is számolnia kell.

Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor tett nyilatkozatában költség figyelembevételét kérte, és a nyilatkozata alapján az adóelőleg(ek) megállapításánál figyelembe vett költség(ek) meghaladja/meghaladják az összevont adóalap megállapításánál az szja-törvény rendelkezései szerint az adóbevallásban elszámolt igazolt költsége(ke)t, akkor a különbözet 12 százalékát köteles az adóévre vonatkozó adóbevallásában megállapítani és bevallani, valamint – az adóbevallás benyújtására előírt határidőig – megfizetni.

Mi jár a fejedben?

how can i do my assignment make money writing college scholarship essays best vacation essay essay writing for university students