Az önálló tevékenység és az ebből származó bevétel, jövedelem

vallalkozas

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja törvény) szerint „önálló tevékenység” minden tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély olyan bevételhez jut, amely nem tartozik az szja törvény szerinti „nem önálló tevékenység” (legjellemzőbben: munkaviszonyból származó jövedelem) körébe.

Önálló tevékenységből származó jövedelem különösen
- a megbízásos jogviszony alapján végzett tevékenységből,
- az önálló szellemi tevékenységből származó jövedelem,
- a tételes költségelszámolást választó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétből származó jövedelme,
- a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatásból származó jövedelem.

Önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben, vagy az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Önálló tevékenységből származó bevételnek számít az a bevétel is, amelynek adózására az szja-törvény választási lehetőséget enged, és a magánszemély az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó adózást választja (például kisösszegű kifizetés).

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozónál önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül az ún. vállalkozói kivét, amellyel szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthető. Vállalkozói kivét az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt összeg, valamint (az akárcsak részben) a magánszemély személyes vagy családi szükségletének kielégítését szolgál kiadás alapján elszámolt minden olyan vállalkozói költség, amelyet az szja-törvénynek a vállalkozói költségek elszámolására vonatkozó rendelkezései nem nevesítenek jellemzően előforduló költségként. A rendelkezést a lakástól elkülönített telephelyen folytatott egyéni vállalkozói tevékenység hatókörében és feltételeként (ideértve az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit is) szükséges dolog (eszköz, berendezés) használata, szolgáltatás igénybevétele esetén csak akkor kell alkalmazni, ha az szja-törvény a személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas dolog, szolgáltatás magáncélú hasznosítását, használatát, igénybevételét vagy annak lehetőségét egyébként adóztatható körülményként határozza meg. Ilyennek kell tekinteni az úthasználatra jogosító bérlet, jegy magáncélú használatát, azzal, hogy az e címen elszámolt költségből vagy a magáncélú használatra jutó tételes elkülönítéssel megállapított rész, vagy a vállalkozói költségként elszámolt összeg 50 százaléka minősül vállalkozói kivétnek, ha az egyéni vállalkozó az adott személygépkocsi után cégautó adót fizetett.

Az önálló tevékenységből származó bevételnek része az azzal összefüggésben kapott költségtérítés is. Ez azt jelenti, hogy a magánszemély csak tételes költségelszámolás választása esetén tudja a költségtérítéssel kapcsolatos effektív költségeit érvényesíteni, míg a 10 százalék költséghányad alkalmazásakor a költségtérítés 90 százalékát is le kell adóznia.

A 2008. végéig hatályos szabályok szerint a kiküldetési rendelvény alapján kifizetett
költségtérítés összegéből bizonylattal való elszámolás nélkül elismert költség figyelembe vételére kizárólag a munkaviszonyban álló magánszemély volt jogosult. A 2009. január 1- jétől hatályos rendelkezések ezt a lehetőséget – a munkáltató mellett – kiterjesztik a hivatali, üzleti utazások egyéb személyek (általában a kifizetők) részéről történő költségtérítésre is, így az például alkalmazható megbízásos, illetve (az egyébként nem önálló tevékenységnek minősülő) tisztségviselői jogviszonyban is. A magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint a 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével meghatározott összeg jogszabály szerinti, igazolás nélkül elszámolható elismert költségnek számít akkor is, ha a térítést nem a magánszemély munkáltatója fizeti. Ha a hivatali, üzleti utazás esetén az utazási, valamint az élelmezési költségtérítésként kiküldetési rendelvény alapján fizetett összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket, akkor a megtérített összeget (mint bevételt) a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni.

A jövedelem számítás során nem kell figyelembe venni az előzőeken túlmenően azt a bevételt sem:
- amellyel kapcsolatban a magánszemély átalány vagy tételes átalányadózást választ,
- amelyet az szja-törvény rendelkezései szerint a magánszemély nem kíván az összevont adóalapjába beszámítani, tudomásul véve, hogy az adót önadózás helyett a kifizető vonja le és fizeti be,
- amelyet törvényi rendelkezés alapján nem kell az összevont adóalapba beszámítani,
- amelyet természetbeni juttatás, illetve kamatkedvezmény címén kap a magánszemély.

Az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapításának két módszere ismert. A magánszemély választása szerint:
- elszámolhatja (fő szabályként legfeljebb az adott tevékenység bevételének mértékéig) az önálló tevékenységből származó bevételével szemben az e tevékenység folytatása érdekében ténylegesen felmerült (kifizetett) és bizonylattal igazolt költségeit (ezt nevezzük tételes költségelszámolásnak), vagy
- az adott önálló tevékenységből származó bevétel 90 százalékát tekintheti jövedelemnek (10 százalék költséghányad alkalmazása). Ez utóbbi módszer alkalmazása esetén a magánszemély az adott adóévben az önálló tevékenységből származó bevételeinek egyikére sem, továbbá az önálló tevékenységével összefüggésben kapott költségtérítésével szemben sem alkalmazhatja a tételes költségelszámolást.
Az önálló tevékenységből származó jövedelem adózását következő alkalommal tekintjük át.

Mi jár a fejedben?

mba admissions essay writers can i pay somebody to do my assignment dirt cheap college papers best essay writing service uk do my essay for me