Furcsaságok a jövő évi személyi jövedelemadó törvényben II.

szamitasok

A jövő évi személyi jövedelemadó „furcsaságai” kapcsán előző alkalommal az ún. szuperbruttósítás hatásait elemeztük. Most egy másik, eddig nem alkalmazott fogalmat járunk körbe, a személyes közreműködői díjkiegészítés témakörét.

A személyes közreműködői díjkiegészítés azt jelenti, hogy ha a társas vállalkozásban a személyes közreműködő nem részesül személyes közreműködői díjban, vagy annak éves összege nem éri el az adóévben az adott tevékenységre jellemző kereset éves összegét, úgy az ezen személy részére a társas vállalkozásból fizetett osztalék, osztalék-előleg nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, azaz az összevont adóalapba tartozik és járulékköteles (egészségügyi hozzájárulás) is. Ezt a szabályt a tevékenységre jellemző kereset éves összegéig kell alkalmazni.

Ha valaki több társas vállalkozásban személyesen közreműködő tag, úgy ezt a rendelkezést annál a társas vállalkozásnál kell alkalmazni, ahol a főtevékenységre jellemző kereset a legmagasabb.

A tevékenységre jellemző kereset a magánszemély főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást jelenti.

A társas vállalkozás a személyes közreműködői díjkiegészítés összegéről az adóévet követő év január hó 31-ig köteles igazolást adni a magánszemélynek, aki ennek alapján a személyes közreműködői díjkiegészítés adóalapja után az adót az adóbevallásában állapítja meg. Az osztalék (osztalék-előleg) után már levont (megfizetett) adónak a személyes közreműködői díjkiegészítésre jutó részét levont (megfizetett) adóelőlegként veheti figyelembe.

Előbbi rendelkezések az egyéni vállalkozóra is érvényesek, értelemszerűen a vállalkozói kivétre és a vállalkozói osztalékalapra vonatkoztatva.

Tehát, amennyiben a személyes közreműködői díj (egyéni, társas vállalkozó) nem éri el a piaci díjazást, akkor az osztalék terhére át kell csoportosítani a jövedelmet a piaci díjazás összegéig. Azaz, osztalék helyett legalább a piaci díjazást kell elérnie a közreműködői díjazásnak, ezen a címen kell a  jövedelmet felvenni, illetve járulékot fizetni. Ha a vállalkozó év közben felvett személyes közreműködői díja nem éri el a piaci díjazást, akkor év végén a díj-kiegészítés után 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Ha a személyesen közreműködő társas vállalkozó nyereséges, de ennek ellenére sem vesz fel osztalékot, akkor 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni azután a díjkiegészítés után is, amit osztalékként meg lehetett volna állapítani.

A kiindulópont tehát az a feltételezés, hogy a vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosaik részére nem a piaci díjazásnak megfelelő jövedelmet fizetik ki. A jogalkotó a személyes közreműködői díj felvételére kötelez, mielőtt osztalékot vehetne fel a tulajdonos.
Az új fogalom a személyi jövedelemadó törvényben. „A tevékenységre jellemző kereset: a magánszemély főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás”.
A törvény azonban még csak vélelmet sem tartalmaz a „piaci viszonyoknak megfelelő díjazás”-ra. Ezt – állítólag – az adóhatóság utólag teszi majd közzé. Azaz amikor az osztalék típusú jövedelmet megszerezzük nem tudjuk, hogy azt valójában milyen mértékű adó terheli.

Azt is meg kell említeni, hogy az összevont adóalap adóját csökkenti egyéni vállalkozó esetében a kivét-kiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó, társas vállalkozó esetében a személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó. A személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adót úgy kell meghatározni, hogy a személyes közreműködői díj-kiegészítés összegét meg kell szorozni annak jövedelemszerzési időpontja szerinti adóévet megelőző adóévre vonatkozó, az adókedvezményekkel csökkentett társasági adónak az adóalaphoz viszonyított – két tizedesre kerekített – hányadosával. Ebből a bonyolult szövegből következik, hogy ha a megelőző adóévben veszteséges volt a vállalkozás (vagy más okból nem kellett társasági adót fizetni), akkor adóalap-csökkentésre nincs lehetőség.

Mi jár a fejedben?

assignment writing uk help with papers simple essay writing proposal writing services argumentative essay for esl