Ügyintézési határidők a közigazgatási eljárásban

naptar2009. október első napján lépett hatályba a közigazgatási eljárásról szóló törvény módosítása, amely számos változás mellett az ügyintézési határidő szabályait is megváltoztatta.
Az egyik ilyen újítás, hogy a hatóság részére megállapított ügyintézési határidő naptári napok helyett munkanapokban számítandó.
A határozatot a kérelem beérkezésétől számított huszonkét munkanapon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.
Megoszlanak a vélemények, hogy a naptári napok helyett jó döntés volt-e áttérni a munkanapok szerinti határidő számításra, hiszen egyrészről a korábbi 30 naptári napos határidő ismeretes volta jogkereső közönség széles köre számára, másrészről a munkaszüneti napok torlódásakor ez valamelyes könnyebbséget jelent a közigazgatási hatóság részére.
A huszonkét munkanapnál rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.
Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő szakhatóságnál 15 naptári nap helyett 10 munkanap, belföldi jogsegélynél 8 naptári nap helyett 5 munkanap, fellebbezés esetén 15 naptári nap helyett 10 munkanap.
Fontos szabály, hogy az ügyintézési határidőt csak annak letelte előtt lehet meghosszabbítani, legfeljebb 22 munkanapra. Az eljárási határidőt meghosszabbító végzést a hatóság indokolni köteles.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

1. a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama
2. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
3. a szakhatóság eljárásának időtartama
4. speciális esetben a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó eljárás időtartama
5. a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő

A törvénymódosítás bevezet öt új időtartamot, amelyek az ügyintézési határidő számításakor nem veendők figyelembe.
Ezek:

1. ügygondnok kirendelése időtartama
2. jogsegélyeljárás időtartama
3. hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama
4. szakértői vélemény elkészítésének időtartama
5. a hatósági megkeresés vagy döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetmény, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama

2005-től hatályosan a közigazgatási eljárásról szóló törvény tartalmazta azt, hogy az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság, jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell.
Mindez a gyakorlatban csak részben érvényesült.
Az építési hatóságok például előszeretettel beszereztették az építtető cégtől a cégkivonatot, akár egy eljáráson belül többször is.
A törvénymódosítás most már még konkrétabban fogalmaz.
Nem kérhető az ügyféltől olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell.

Az adatszolgáltatási kérelmet a hatóságnak öt munkanap alatt kell teljesítenie.
Ezen öt munkanap sem számít be az ügyintézési határidőbe.
Az ügyintézési határidő túllépését a törvény szankcionálja.
Ha a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi, akkor az ügyfél részére az általa megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni.
Amennyiben az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési időtartam kétszeresét, a kétszeres összeget kell az ügyfél részére visszafizetni.
Az ügyfél illetékfizetés alóli mentessége esetén a hatóság az egyébként az ügyfél részére megfizetendő összeget a központi költségvetésnek fizeti meg.

Mi jár a fejedben?

buy mla essays write essay for scholarship application order history papers custom essay paper best college essay help