Autók elzálogosítása

kerekbilincsSzeptembertől közokiratba foglalás nélkül is lehetőség van zálogjog alapítására ingó dolgok, így például autók esetében.

Az egyedi azonosítók által egyedileg meghatározott dolgok tekintetében magánokiratba foglaltan is lehet már zálogszerződést kötni, zálogjogot alapítani. A megállapodás a közjegyzői kamara által vezetett zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzésre is alkalmas. A jelzálogjog bejegyzésére az úgynevezett zálogjogi nyilatkozat szolgál, mely alapján a bejegyzésre akkor kerülhet sor, ha a nyilatkozattevő a zálogszerződést tartalmazó okiratot elektronikus okirati formában az e célra biztosított tárhelyen elhelyezte, és a bejegyzéshez az ellenérdekű fél hozzájárult. A bejegyzett jelzálogjog törlésére – ha a törlésre irányuló nyilatkozatot a zálogkötelezett tette – akkor kerülhet sor, ha a zálogjogosult ahhoz hozzájárult, vagy a zálogkötelezettnek a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozatától számított 30 napon belül nem tett a bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozatot.

A zálogjog bejegyzésére irányuló elektronikus nyilatkozat benyújtása előtt a Közjegyzői Kamaránál kérelmezni kell a felhasználóként való nyilvántartásba vételt. A regisztrációt az a természetes személy kérheti, aki rendelkezik legalább a Kamara honlapján közzétett követelményeknek megfelelő minősített elektronikus aláírással és elektronikus levelezési címmel. Akit felhasználóként nyilvántartásba vesznek, kap egy felhasználónevet, jelszót, valamint tárhelyet. A regisztrációra meghatározott személy, vagy szervezet nevében is sor kerülhet.

Egy eljárás keretében egy zálogtárgyra egy bejegyzés kérhető, a változásbejegyzési kérelem azonban az általa érintett bejegyzés több adatára is vonatkozhat. A nyilvántartásba bárki, bármely közjegyzőnél betekinthet, és annak alapján saját céljára feljegyzést készíthet. A betekintés a zálogtárgy egyedi azonosítója alapján történhet.

A zálogjogi nyilvántartáshoz nem fűződik azonban ún. pozitív közhitelesség. Ez azt jelenti, hogy a nyilvántartásból nem állapítható meg, hogy a zálogjog még mindig fennáll-e, az viszont igen, hogy a bejegyzett zálogjogon felül további jelzálogjog a zálogtárgyat nem terheli.

Mi jár a fejedben?

assisting business project writing for students uk assignment help narrative essay for pa school writing introductions for essays fraction homework help