Magán-nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítés adókedvezménye

nyugdijas

Aktuálisan több embert érintő kérdés, hogy a magánszemélyek által fizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítések után lehet-e valamilyen adókedvezményt érvényesíteni. Erre adjuk meg a választ. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 35. paragrafusa alapján az összevont adóalap adóját csökkenti a megállapított összevont kedvezményalap 30 százaléka, de legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott összeg:

Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben a 3 millió 400 ezer forintot nem haladja meg, a csökkentés mértéke az őstermelői adókedvezménnyel együtt legfeljebb 100 ezer forint lehet. Az említett értékhatár túllépése esetén az összevont adókedvezmény mértéke a 100 ezer forintból a 3 millió 400 ezer forintot meghaladó jövedelemrész 20 százalékát meghaladó rész, de az őstermelői adókedvezménnyel együtt is legfeljebb 100 ezer forint lehet.

Ez azt jelenti, hogy 3.400.000 Ft összes jövedelem felett minden 100 Ft plusz jövedelem 20 Ft-tal csökkenti az igénybe vehető adókedvezmény összegét. Plusz 500.000 Ft jövedelemnél ez 100.000 Ft-ot jelent, azaz 3.900.000 Ft összes jövedelem felett az igénybe vehető adókedvezmény nulla forintra csökken.

Mely tételek az összevont kedvezményalap részei, azaz mely adókedvezményekhez tartozik fenti korlátozás?
Ez a korlátozás
• a felsőoktatási tandíjhoz, a fizetett felsőoktatási képzési költség halasztott érvényesítéséhez,
• a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékhoz,
• a megállapodás alapján fizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíjhoz,
• a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítő befizetéshez (ide nem értve a munkáltató által egyoldalú kötelezettségvállalás alapján ilyen címen fizetett összeget),
• a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe befizetett adóköteles hozzájáruláshoz és kiegészítő befizetéshez,
• az élet-és nyugdíjbiztosítási díjhoz
• a közcélú adományokhoz
kapcsolódó adókedvezményekre vonatkozik.

Előzőek alapján, ha Ön magánnyugdíjpénztár tagja és saját kötelező tagdíján felül kiegészítő tagdíjat is fizet, akkor a pénztár által igazolt tagdíj-kiegészítés 30%-át adókedvezményként érvényesítheti, figyelembe véve az előzőekben bemutatott feltételeket is. Ha ezt a kiegészítést egyéni vállalkozóként fizeti, akkor is kizárólag adókedvezményt érvényesíthet, a kiegészítésként befizetett összeget nem számolhatja el költségként.

Amennyiben az összes jövedelem a 3 900 000 Ft-ot meghaladja, adókedvezményt ezen a címen nem lehet igénybe venni.

Nem jár a kedvezmény arra a tagdíj-kiegészítésre, amelyet a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalás alapján fizet be, mert azt az összes jövedelem kiszámítása során sem kell figyelembe vennie.

Mi jár a fejedben?

high quality writing customer service do my assignemtn college essay buy change management essays buy college reports