Jövőre: Vagyonadó

Summer House

2010-től a lakóingatlanok, a nagy értékű vízi és légi járművek, valamint a nagy teljesítményű személygépkocsik után vagyonadót kell fizetni. Cikkünkben a lakóingatlanok után fizetendő adóval foglalkozunk, kiemelve az adózásra vonatkozó leglényegesebb általános elemeket.

A lakóingatlanokra vonatkozó adó – nevéből is következően – csak a lakóingatlanokra terjed ki. Így nem keletkezik adófizetési kötelezettség pl. a telek, a garázs, a műhely, az iroda után. Lakóingatlannak minősül ugyanakkor az üdülő is. Az épületrész is lehet tárgya az adónak, ha önálló helyrajzi száma van, ennek hiányában ha önálló bejárattal rendelkezik, s legalább 12 négyzetméter alapterületű.

Az adót annak kell megfizetnie, aki az év első napján tulajdonosa az ingatlannak. Ha az ingatlanon van haszonélvezeti jog, akkor ennek jogosultját terheli a kötelezettség. Ha a tulajdonos még nincs bejegyezve, de az év első napján széljegyként a tulajdonjog bejegyzési kérelme már szerepel, akkor a széljegyben szereplő személyt terheli az adókötelezettség. Ha úgy vásárolunk lakást, hogy az még nincs készen, akkor csak a használatbavételi engedély kiadását követően lesz tárgya az adónak ezen ingatlan. Ha több tulajdonos van, akkor a tulajdonostársak megállapodhatnak, hogy melyikük vallja be az adott ingatlant.

Az adó mértéke 0 – 30 M Ft között 0,25 %, 30 – 50 M Ft között 0,35 %, 50 M Ft felett 0,5 %. Az adót sávosan kell kiszámítani, tehát egy 35 M Ft forgalmi értékű ingatlan adója (30.000.000 * 0,25) + (5.000.000 * 0,35), azaz 92.500 Ft egy évre. Mentesül azonban az adó alól az ingatlan, ha tulajdonosának bejelentett és tényleges lakóhelyéül szolgál, és annak forgalmi értéke nem haladja meg a 30 M Ft-ot. Ha az adóalanynak több lakóingatlan van a tulajdonában, akkor a következő, második ingatlanra csak akkor vonatkozik az adómentesség, ha annak forgalmi értéke nem haladja meg a 15 M Ft-ot. Itt már nem feltétel az, hogy az tényleges lakóhelyül is szolgáljon. Minden további ingatlan után meg kell fizetni az adót. Azt, hogy az adóalany melyik ingatlanát tekinti második és harmadik, stb. ingatlanának, az adózó döntheti el.

Ha valamely ingatlan után önkormányzati adót fizetünk, akkor annak összege levonható a vagyonadóból.

Az adó alapja az ingatlan forgalmi értéke. A forgalmi értékeket külön-külön kell megállapítani, tehát minden ingatlan önállóan adózik, legelőször a 0 – 30 M Ft-os sávban, ahol 0,25 százalék az adóteher. A forgalmi érték megállapítása fogja valószínűleg a legnagyobb problémát okozni, mivel a törvény mellékletében meghatározott számítási módszer alapján kiszámított összegek alapján magasabb forgalmi érték adódik, mint amit szubjektíven a konkrét ingatlan után reálisnak érzünk. Ha ezen számított összegnél kevesebbet vallunk forgalmi értéknek, akkor azt hitelt érdemlően igazolnunk, s adott esetben bizonyítanunk kell, mivel az adóhatóság ellenőrizheti azt. Az igazolás egyik módja lehet az ugyanazon környéken a hasonló ingatlanokra az ingatlanközvetítők által meghirdetett kínálati ár. Ha az adóhatóság eltérést állapít meg, akkor a különbözet után is meg kell fizetni az adót, és ha tíz százaléknál nagyobb az eltérés, akkor adóbírságra és késedelmi pótlékra is számítanunk kell.

Az adót önadózással kell megállapítani, első ízben – adószámmal nem rendelkező magánszemélyek esetén – a 2009. évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallással egyidőben, 2010. május 20-ig. Az adó megfizetése két egyenlő részletben történik, az első részlet a bevallás benyújtásakor esedékes, a második részlet a tárgyév szeptember hó 30. napjáig.

Egy tanács: ha pl. három ingatlannal rendelkezünk, egy állandó lakóhelyül szolgáló 20 M Ft forgalmi értékű lakással, egy kisebb, 14 M Ft forgalmi értékű lakással és egy üdülővel, mely után a helyi önkormányzat felé építményadót fizetünk (és fizettünk eddig is), akkor praktikusan célszerű a lakóhelyül szolgáló ingatlant első ingatlannak feltüntetni (ez 30 M Ft-ig adómentes), a kisebbik lakást második ingatlannak feltüntetni (ez 15 M Ft-ig adómentes), s az üdülőt megjelölnünk harmadik ingatlannak, mivel ebben az esetben a helyi önkormányzatnak fizetett adó nagy valószínűséggel több, mint a fizetendő vagyonadó (a helyi adó levonható a vagyonadóból), s így gyakorlatilag még „megúsztuk” a lakóingatlanadót, mint plusz terhet.

Mi jár a fejedben?

write winning scholarship essays who writes paper who writes paper how important is romantic love in a marriage essays a site to buy argumentative essays writing college essays