Külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok itthoni egészségügyi ellátása

tomegMa már bizonyára sokan vagyunk, akiknek hozzátartozója, barátja, ismerőse legálisan külföldön dolgozik. Magyarországon ők is biztosítottak (egészségügyi ellátásra jogosultak), ahhoz azonban, hogy ez zökkenőmentesen történjen, 2009. január hó 01-től ezen személyeknek bejelentéssel kell élniük a regionális egészségbiztosítási pénztárak felé. Ennek elmulasztása adminisztrációs problémákat okozhat, ha magyarországi tartózkodásuk alatt egészségügyi ellátást kívánnak igénybe venni (vagy kénytelenek igénybe venni).

2009. január hó 01. előtt ilyen bejelentési kötelezettség nem volt. A bejelentést most már viszont azoknak is teljesíteni kell, akiknek a külföldön fennálló biztosítása 2009. január 1-jét megelőzően jött létre. Ebben az esetben a bejelentési határidő 2009. április hó 30-dik napja volt.

Ha a külföldi munkavállaló az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában vállal munkát, akkor rá a Szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EK rendelet vonatkozik. A rendeletben foglaltak alapján a munkavállalóra kizárólag annak a tagállamnak a szociális biztonsági jogszabályai vonatkoznak, ahol a kereső tevékenységét végzi (egy jogállam elve), kizárólag ott köteles járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség a külföldön munkát vállalókra nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére sincs lehetőség.

Azon személyek, akik Magyarországon rendelkeznek lakóhellyel, viszont nem minősülnek biztosítottnak vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak, egészségügyi szolgáltatási járulékot kötelesek fizetni, ennek összege 2009. január 1-től havonta 4. 500,- Ft. Mivel a külföldön munkát vállalók megfelelnek az előbbi feltételeknek (Magyarországon rendelkeznek lakóhellyel és a TB törvény alapján itthoni jogviszony hiányában nem biztosítottak), annak érdekében, hogy a járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljenek, bejelentést kell tenniük az egészségbiztosítási pénztár jogosultsági nyilvántartása számára.

A bejelentésnek többek között a következő adatokat kell tartalmaznia (a személyes azonosító adatokon kívül):

  • utolsó magyarországi jogviszony (munkaviszony, vállalkozói jogviszony stb.) befejezésének dátuma;
  • külföldi biztosítási jogviszony (munkaviszony) kezdetének időpontja; illetve
  • egy nyilatkozat, amelynek értelmében adott EGT-tagállamban végzett kereső tevékenység a helyi jogszabályok értelmében biztosítási kötelezettséget alapoz meg (pl: „Nagy-Britanniában végzett kereső tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek eleget teszek.)

A bejelentést a magyarországi lakóhely szerinti egészségbiztosítási pénztárnál kell megtenni.
A bejelentést követően ezen személyek a rendezett magyarországi jogviszonytól eltérően nem zöld, hanem kék jelzést kapnak az ellenőrző rendszerben. Ők ugyanúgy finanszírozott egészségügyi ellátásban részesülnek, mint a zöld jelzést kapók, csak esetükben nem az OEP finanszíroz, hanem a külföldi biztosító, miután az OEP az ellátást követően elszámol velük. Az ingyenes egészségügyi ellátás igénybevételéhez esetükben azonban szükség lesz valamilyen jogosultság-igazolásra is. Ennek megfelel az Európai Egészségbiztosítási kártya, kártyahelyettesítő nyomtatvány vagy az ún. E 112-es nyomtatvány.

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány az OEP honlapjáról a Nyomtatványok / Letölthető nyomtatványok / Nyomtatványok természetes személyeknek útvonalon „Bejelentőlap külföldön biztosítással rendelkezők számára” néven érhető el.

Mi jár a fejedben?

paper with writing on it need a thesis statement essay where i can buy easy paper do my homework for me online homework assignments