Vásárlás 20% áfával 2009. július 1-je után is

bankkartyaiHogyan tudjuk 2009. július elseje utáni vásárlásainkat is 20 százalékos általános forgalmi adóval terhelten megvalósítani?

Mint arról már valószínűleg mindenki hallott, s korábbi cikkünkben is jeleztük, 2009. július 1-jétől 20 százalékról 25 százalékra emelkedik az általános forgalmi adó mértéke (hétköznapi használatban az áfa kulcs).

Lehetséges-e, hogy 2009. II. félévi vásárlásainkat is 20 százalékos általános forgalmi adó mértékkel terhelten tegyük meg? Természetesen az esetek döntő hányadában nem, azonban lehetőség van rá – ha anyagi lehetőségeink is megengedik – hogy a 2009. július hó 01. utáni nagyobb értékű tartós fogyasztási cikk beszerzéseink vagy szolgáltatás megrendeléseink is 20 százalékos általános forgalmi adó mértékkel terheltek legyenek.

Az általános forgalmi adó kulcsának húsz százalékról 25 százalékra történő emelése – azon termékek és szolgáltatások esetében, amelyek 2009. június hó 30. előtt a húsz százalékos adókulcs alá estek – önmagában a fogyasztói árakat 4,17 százalékkal emeli. Ha valamely termék általános forgalmi adó nélküli ára eddig 100 Ft volt, azt június hó 30-ig húsz százalék általános forgalmi adóval terhelten 120 Ft-ért lehetett megvásárolni. Ez az ár július hó 01-től 125 Ft. Az új árat a régivel elosztva (125/120) megkapjuk az áremelkedés mértékét, ami 4,17 százalék.

Ha tehát tartós fogyasztási cikket szeretnénk vásárolni, ami pl. eddig bruttó 100.000 Ft-ba került, akkor az most 104.170 forintba fog kerülni. Megtakarításunk így 100.000 forintonként 4.170 Ft lehet akkor, ha az új általános forgalmi adó kulcs helyett a régi általános forgalmi adó kulccsal terhelten tudunk vásárolni. Hogyan lehetséges ez?

A választ az általános forgalmi adóról szóló törvény 59. §-a tartalmazza, mely szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően „ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt” juttatnak (előleg), a fizetendő adót átutalás esetén az előleg jóváírásakor, készpénzfizetés esetén kézhezvételekor kell megállapítani. A jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza.

Tehát az előleg kifizetésének (és ezzel azonos időpontban az előleg átvételének) időpontja az általános forgalmi adó törvény szempontjából teljesítési időpontnak számít. Az általános forgalmi adó törvényt módosító 2009. évi XXXV. törvény rendelkezéseit (mely az általános forgalmi adó húsz százalékos kulcsát huszonöt százalékra emeli), azon termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások esetében kell alkalmazni, amelyek esetében a teljesítési időpont 2009. június hó 30. utáni. Azon előlegre vonatkozóan azonban, amely esetekben a tényleges értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás időpontja 2009. július hó 01., vagy ezt követő időpont, de arra 2009. június hó 30-ig előleget fizettek, a módosító törvény nem tartalmaz rendelkezést. Ebből következik, hogy a június hó 30-ig kifizetett előleget terhelő általános forgalmi adó mértéke húsz százalék, abban az esetben is, ha a leelőlegezett termék szállítási időpontja, vagy a leelőlegezett szolgáltatás fizikai teljesítésének időpontja 2009. július hó 01. utáni.

Ha tehát a közeljövőben megvalósítandó terveink között szerepel egy nagyobb értékű tartós fogyasztási cikk megvásárlása, vagy pl. még a nyáron szeretnénk a lakásunkat felújítani, akkor arra kössünk június hó 30-ig egy szerződést, a szerződés alapján ténylegesen fizessünk minél nagyobb összegű előleget, s így az általános forgalmi adó kulcsának változásából adódó áremelkedés csak a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás végösszege és a fizetett előleg összege különbözetét fogja terhelni.

Egy példával illusztrálva:

Augusztusban fel kívánjuk újítani lakásunkat (vagy új konyhabútort kívánunk vásárolni), melyre vonatkozó június havi árajánlat 600.000 Ft (500.000 Ft + húsz százalék, azaz 100.000 Ft általános forgalmi adó). Ha augusztusban fizetjük ki, akkor a felújítás (vásárlás) költsége 625.000 Ft lesz (500.000 Ft + huszonöt százalék, azaz 125.000 Ft általános forgalmi adó). Ha tehetjük, gyorsan kössünk rá szerződést és fizessünk 504.000 Ft előleget (420.000 Ft + húsz százalék, azaz 84.000 Ft általános forgalmi adó). Ehhez természetesen megbízható kivitelező (értékesítő, gyártó) is szükséges. Így ha a felújítást befejezték (konyhabútort leszállították) általános forgalmi adó nélkül már csak 80.000 Ft-tal tartozunk, amit huszonöt százalék általános forgalmi adó (20.000 Ft) fog terhelni, tehát még 100.000 forintot kell fizetnünk. Összes kifizetésünk így 504.000 Ft + 100.000 Ft = 604.000 Ft lesz. Megspóroltunk 21.000 Ft-ot azáltal, hogy két hónappal korábban kifizettünk 504.000 Ft-ot. Ez két hónapra vetítve az általános forgalmi adó kulcsának megemelésével azonos, 4,17 százalékos megtakarítás, mely éves szintre vetítve 25 százalékos kamatot jelent. Ugye megéri?

Mi jár a fejedben?

cheap paper writing services writing assignment help online assignments help essay online best essay site