Cserecsoportok

cikkhez

Néhány éve Gyes-es anyukaként a túlélésre játszottam. Bár nagyon sok segítséget kaptam a családtól, minden sátoros ünnepre azt kértem ajándékba, hadd aludjak egész nap.  Nem is tudom, a család segítsége nélkül mi lett volna velem… Azonban azt láttam-hallottam, hogy nagyon sok hasonló helyzetben lévő anyukának gyakorlatilag semmilyen segítsége nem volt, mert a dolgozó férj mellett nem álltak sorba a nagymamák, nagypapák és egyéb rokonok, mint nálunk.  Akkor jutott eszembe, hogy nőegyletet alapítok itt a környéken, aminek célja a kölcsönös segítségnyújtás lenne a tagok között, mondjuk úgy, hogy ráérő idős néni vigyáz lestrapált anya gyermekeire, amíg az fut két kört a közért-zöldséges pályán, amiért cserébe mondott anya szép szál férje felcipeli idős néninek a karton ásványvizet. Ezen „szolgáltatásokért” kredit pontokat lehetne gyűjteni, illetve beváltani.

A nőegyletemből persze nem lett semmi – soha nem volt időm a megszervezésére – de a gondolat azóta is foglalkoztat.  Sőt, egy pár hete még jobban foglalkoztat, mert az egyik magazinban nagy ámulatomra és örömömre arról olvastam, hogy ez a rendszer más országokban kiválóan működik.  Cserecsoportnak hívják, és mint ilyen, nem korlátozódik női tagságra, hanem mindenki részt vehet benne, aki olyan szolgáltatást tud nyújtani, amire másnak szüksége van.  Itt is pontokat lehet gyűjteni az adott szolgáltatással eltöltött idő alapján. A pontokat a saját kis füzetében gyűjti minden tag, és ezzel igazolja a megszerzett pontokat a beváltáskor is -  természetesen szolgáltatásra lehet beváltani. Itt aztán elindulhat az ember fantáziája, és határ a csillagos ég!  Számítógép szerelésért ablakpucolás, autómosásért borsóleves, postán sorban állásért vasalás, és így tovább.

A cserecsoportok beindításához eleinte sok-sok szervezésre lesz szükség, hiszen ki kell találni, milyen fórumokon lehet majd beszerezni az információt az elérhető szolgáltatásokról: például egy internetes honlapon, vagy kis füzetekben, amit a könyvtárban, a kisebb helyi üzletekben, hirdetőtáblákon, kapualjakban meg lehet nézni.  Persze sokszor sok jó dolog szájról-szájra terjed.  Ha valaki egy-egy közösségben felvállalja a cserecsoport központi szervezését, akkor annak persze költségei is lesznek, telefon, papír, stb., amit valahogyan kompenzálni kell, esetleg szponzorok segítségével, vagy minimális tagdíjjal.  Nem utolsó sorban pedig itt az adózás kérdése: utána kell nézni annak, hogy a magyar adó jogszabályok mit mondanak, mondanak-e valamit az ilyen típusú tevékenységről.

Úgy gondolom, minden kisközösségben ki lehetne építeni ezt a rendszert, hiszen részben az anyagi nehézségek miatt is szükségük van az embereknek egymás segítségére.  A cserecsoporton belül nincs pénzmozgás, de bizalom, az kell, hogy legyen.  A pénz helyett a bizalomra, megbízhatóságra épül az egész. Hiszek abban, hogy mindenhol vannak olyan emberek, akik erre alkalmasak, és szívesen részt vesznek egy ilyen csoportban, és talán a többiek újratanulhatják a másik emberben megbízni tudást.  Erre soha nincs késő.

 Az adószakértő válasza:

segitsegA hatályos személyi jövedelemadó törvény 4. § (2) bekezdése szerint:

„Bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték. Vagyoni érték különösen a pénz, az utalvány (ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden más hasonló jegyet, bónt, kupont, valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy több személy árujára vagy szolgáltatására cserélhető, illetőleg egy vagy több személy esetében is alkalmazható kötelezettség csökkentésére), a dolog, az értékpapír, az igénybe vett szolgáltatás és a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog, valamint a magánszemély javára elengedett vagy átvállalt tartozás, továbbá a magánszemély javára vagy érdekében teljesített kiadás.”

Az általános szabály szerint tehát két esetben is adókötelezettség keletkezik. Egyrészt a  kapott pontok szolgáltatásokra cserélhetők, tehát adóköteles jövedelem keletkezik annál, aki a szolgáltatást nyújtja (mivel egy vagy több személy szolgáltatására cserélhető pontot kap érte). Másrészt adókötelezettség keletkezik akkor is, ha valaki térítésmentesen kap szolgáltatást, azaz pl. csak igénybe veszi a szolgáltatást, de neki egyébként nincs beváltható pontja. A jövedelem összege mindkét esetben a nyújtott szolgáltatás piaci értéke.

Ha a szolgáltatás igénybevétele a kapott pont ellenében történik, nem keletkezik külön adófizetési kötelezettség, mivel a pont „jóváírásakor” egyszer az már adóztatva lett.

Nem adóköteles bevétel azonban a 7. § (1) bekezdés d) pontja szerint:

d) a magánszemély által fizetett tagdíja, hozzájárulása, felajánlása ellenében a vállalkozási tevékenységet nem folytató társadalmi szervezet, köztestület által a magánszemély részére nyújtott szolgáltatást, ha a beszedő szervezet nem jogosult adóalap-csökkentésre vagy adókedvezményre jogosító igazolás kiadására;”

Tehát, ha a cserecsoportok társadalmi szervezetként bejegyzésre kerülnek, s azok vállalkozási tevékenységet nem folytatnak (ellenérték fejében végzett rendszeres jellegű gazdasági tevékenység), s a cserecsoportban részt vevő személyek tagdíjat vagy bármiféle hozzájárulást fizetnek, akkor a társadalmi szervezet magánszemély tagja felé (a cserecsoport tagja felé) teljesített szolgáltatásnyújtása nem keletkeztet adókötelezettséget a magánszemély oldaláról.

  Gömöri Éva – Boza István

Mi jár a fejedben?

custom writing website where can i get a term paper written for me write analysis essay primary homework help accounting research paper help