Villámperek

villamperAz igazságügyi kormányzat töretlen célja a peres eljárások felgyorsítása, lerövidítése.

A parlament előtti törvényjavaslat a vállalkozások közötti perek külön eljárási rendjét hozná létre. A bíróságok munkaterhe csökken, ha a felek a per előtt együttműködésre, egyeztetési eljárásra kötelezettek.

A bírák tehermentesítése jegyében kisebb jelentőségű eljárási cselekményeknél bírósági titkár vagy bírósági ügyintéző is eljárhat.

A kiszabható pénzbírság összege jelentősen megnövekszik, ha valamelyik fél nem jóhiszeműen gyakorolja perbeli jogait, akkor akár 5 Millió forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Perindítás előtt a felek kötelesek megkísérelni a megegyezést. A perbeli felek kötelesek egymással teljeskörűen közölni ténybeli és jogi álláspontjukat, a bizonyítékok csatolásával. A keresetlevél benyújtása és a perbeli egyéb iratok előterjesztése elektronikus úton történik.

A tárgyaláson elektronikusan kerül rögzítésre a jegyzőkönyv, a tárgyalás elhalasztását megelőzően a felek kérhetik a jegyzőkönyv azonnali papír alapon való átadását.

A tárgyaláson kihirdetett ítélet rendelkező részét a bíróság jegyzőkönyvbe foglalja.

A keresetlevél egy később megjelenő jogszabályban meghatározott formanyomtatványon nyújtandó be.

A közhiteles nyilvántartásokból lekérdezhető adatok igazolására a fél nem köteles, azokat a bíróság szerzi be.

Az alperesnek a bíróság által megküldött keresetlevélre 15 napon belül nyilatkoznia kell.

A bíróság tárgyalás-előkészítő egyeztetést tart, ennek során a felek előterjesztik indítványaikat. Itt nem feltétlenül szükséges a személyes jelenlét, a bíróság a felek nyilatkozatait beszerezheti telekommunikációs, informatikai eszközök révén is.

Az egyeztetés alapján a bíróság végzést hoz az eljárás menetrendjéről.

Az első tárgyalás főszabályként a keresetlevél bírósághoz való beérkezésétől számított három hónapon belül kitűzésre kerül.

A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalás három hónapon belül kitűzendő úgy, hogy ezen időponton belül több tárgyalás, egymást követő tárgyalási napokon megtartható legyen.

A bizonyítási indítványokat már az első tárgyalási napon elő kell terjeszteni. A bíróság a fél kérelmére fellebbezéstől függetlenül előzetesen végrehajthatóvá nyilváníthatja a  pénzkövetelés megfizetésére vonatkozó ítéletet.

A másodfokú bíróság tárgyalás nélkül határoz, kivéve, ha bármelyik fél tárgyalás kitűzését kéri.

Ha tárgyalásra nem kerül sor, a bíróság hatvan napon belül határoz.

A felülvizsgálat során a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül dönt.

A jogerős ítélet rendelkező része a cégközlöny honlapján a peres felek nevének feltűntetésével közzétételre kerül, ahol bárki megtekintheti.

A jogszabályi rendelkezések bevezetéséhez kellő idő szükséges, a hatálybalépés tervezett időpontja 2011. január 1.

Mi jár a fejedben?

buy essay cheap online custom personal essay essay writing on why you are joining collage homework for kids order admission essay