Visszaszámlálás: a „szocpol” vége

csalad

Sietősen kell beadni hiteligénylésüket azoknak, akik még élni akarnak a (szocpol) LÉK, és az állami kamattámogatott hitelek előnyeivel, mivel megszűnik a támogatás.

2009. július 1.-után már csak devizáért, vagy piaci Ft alapú hitelért folyamodhatunk, ha lakást akarunk vásárolni. Több önerőre lesz szükség, vagy pótfedezetet kell biztosítani.

Megkezdődött a visszaszámlálás! Hogy ne essenek el a támogatástól, fontos a helyesen kitöltött dokumentumok benyújtása! Bizonytalan?

Miről maradhat le?

Kiegészítő kamattámogatásos forinthitel, melyet házaspárok vagy gyermeket nevelő személyek igényelhetnek új lakás vásárlására vagy építésre.  A felső összeghatár 15 millió Ft, ha az ingatlan telekár nélküli vételára vagy építési költsége nem haladja meg a 30 millió forintot. Kiegészítő kamattámogatásos hitel igénylésekor az ügyfél egyéb lakóingatlan-tulajdonnal rendelkezhet, de meglévő támogatott Ft alapú hitelét vissza kell fizetnie. Más a helyzet, szocpol vagy más néven LÉK igénylése esetén. (Ott már feltétel, hogy ne legyen másik lakása az igénylőnek.) Ilyen esetben az eladó nem lehet a vevőnek közeli hozzátartozója, illetve a támogatott hitel iránti kérelmet a vásárlásnál az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építkezéskor pedig legkésőbb a használatbavételi engedély kiadása előtt be kell nyújtani a hitelintézet felé.

Miért jó a kamattámogatott Ft alapú hitel?

Mert fix törlesztőrészlettel számolhatunk, nincs devizakockázat.

Mert a törlesztörészlet megközelítőleg 6%-át az állam fizeti helyettünk.

Ki veheti igénybe?
Lakásépítési kedvezményt, ismertebb nevén szocpolt, félszocpolt június 30-ig még biztos, hogy igényelhetnek azok, akik: új lakást építenek, új lakást vásárolnak, lakásukat (a tetőtér-beépítés kivételével) legalább egy szobával bővítik, tetőtérben bővítenek (ha kettő vagy több gyermekük van), vagy akik a lakásukat eladják és helyette nagyobb lakást vásárolnak (három vagy több gyermekük van). Ezt a vissza nem térítendő állami támogatást a jogosultak csak egyszer vehetik igénybe. A kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő, és vele együtt költöző gyermekek és más eltartottak után vehető igénybe. Az igénylés feltételei között szerepel továbbá, hogy a kérelmezőknek és a velük együtt költöző családtagoknak nem lehet egyéb lakástulajdonuk (kivétel, ha öröklés útján jutottak 50 százalékos tulajdoni hányadhoz), a lakásigényük csak a törvényben maghatározott szobaszámot érheti el, az építési költségük pedig nem érheti el a csillagos eget. További feltétel, hogy akinek van lakása, annak azt előbb el kell adnia ahhoz, hogy új lakásának magvásárlásához vagy építéséhez támogatást vehessen fel.

Mekkora összeg igényelhető?

A támogatás összege egygyermekes családoknál 900 ezer, kétgyermekes családoknál

2 400 000, háromgyermekes családoknál 3 800 000, négygyermekes családoknál

4 600 000 forintra rúg. Minden további gyermek pedig 200 ezret ér.

A szocpol kedvezmény az építési költségeknek vagy a lakás vételárnak az a  része, amit a pénzintézetnél lehet igénybe venni. Két nagyon fontos dolgot viszont a szocpolnál nem szabad figyelmen kívül hagyni:

 1. A szocpol bár önerőnek számít, a bank nem adja oda úgymond előre, hanem csak az építkezés ütemezésének, készültségének megfelelően több részletben fizeti ki.
 2. Nem lehet csak szocpolból építkezni, mert ez a költségeknek maximum 65 százalékát fedezheti.  2008-ban a Magyar Közlöny 94. számában megjelent módosítás szerint a megelőlegezési szerződésbe be kell venni azt, hogy a fiatal pár hozzájárul, hogy gyermekük vállalását a Kincstár ellenőrizze. Amennyiben a kincstári családtámogatási rendszerben a hivatal “érzékeli” (azaz látja, megfogja, bepelenkázza) a család gyarapodását, erről tájékoztatja a bankot. Az államnak azért érdeke, hogy a születést követően minél előbb értesüljön a gyermekről, mert akkor a továbbiakban nem a bank előlegezi meg a pénzt a fiataloknak, hanem a Kincstár maga, s ekkor nem kell többé felesleges kamatot fizetnie a pénzintézet felé.

Hova kell benyújtani az igényt?

A bankba, ahol a kapcsolódó hitelt is igénylem.

A szocpolra való jogosultság fennállását és összegét a kérelem benyújtásakor fennálló személyi körülmények alapján állapítja meg a hitelintézet.

Mikor kell igényelni a szocpolt?

A jogosultság megállapítását a lakásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építésnél pedig a használatbavételi engedély kiadása előtt kell kérni a hitelintézettől, kivéve a megelőlegező kölcsönöknél (gyermek vállalás esetén). A szocpol feltételeit a folyósító hitelintézet köteles ellenőrizni.

Személyi feltételek igazolása

A lakásépítési kedvezmény személyi feltételeinek meglétét az igénylő lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője igazolja a folyósító hitelintézetnek. A hitelintézetnél a következő dokumentumokkal kell igazolni a személyi feltételeket:

 • személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatásával az életkorokat és büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal a közös háztartásban élést, élettársaknál ennek időtartamát,
 • a továbbtanulást az iskola, intézmény által kiállított igazolással,
 • az állandó ápolásra szoruló fogyatékosságot az illetékes szakorvosi rendelőintézet igazolásával,
 • a munkaképesség hatvanhét százalékában a nyugellátást folyósító szerv, ha pedig családi pótlékot olyan saját háztartásban eltartott gyermek után folyósítanak, aki tartósan beteg, illetőleg testileg vagy szellemileg fogyatékos, a családi pótlékot folyósító szerv igazolásával,
 • havi rendszeres keresete (jövedelme) a jogszabályban meghatározott összegének meg nem haladását büntetőjogi felelősség melletti nyilatkozattal,
 • hogy olyan személy után igényel kedvezményt, aki után ilyen kedvezményt még senki nem kapott, büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal,
 • a bejelentett lakóhelyet a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával), a bejelentett szálláshelyet külön jogszabály szerinti bejelentőlappal,
 • a személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel.

Milyen dokumentumokra lesz szükségünk szocpol igényléséhez?

Vállalni kell, hogy a hitelintézet részére legkésőbb az utolsó kölcsönrész, illetve támogatás folyósításáig bemutatjuk:

 1. Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő vételárról szóló számlákat, egyszerűsített számlákat.
 2. Lakás építése vagy építtetése, bővítése, korszerűsítése, illetve akadálymentesítése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról kiállított számlákat. Ha a lakás felépítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építkezésért felelős műszaki vezető által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó építési költségek 20%-át.
 3. Használt lakás vásárlása esetén az illetékes földhivatalhoz igazoltan benyújtott végleges adásvételi szerződést vagy a tulajdonjoga bejegyzését igazoló tulajdoni lap másolatot.

A mellékelt táblázat segít az eligazodásban: kattintson ide!

Kérje tanácsadónk, Kerezsi Erika segítségét most!

Mi jár a fejedben?

do my assignment write my assignment write my assignment medicine personal statement editing service can someone write my paper essay introduction help custome papers