Bevételek és költségek elszámolása érvénytelen szerződés esetén

papirok

Hogyan történik a bevételek és a költségek utólagos elszámolása, érvénytelen
szerződés, vagy a szerződés érvénytelenítése esetén?
Az érvénytelen szerződés, vagy egyébként jogalap nélkül megszerzett bevétel
után megfizetett adót az adózó az eredeti állapot helyreállítását követően,
az önellenőrzésre irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával
igényelheti vissza. Ha az eredeti állapot helyreállítása már az
adókötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejárta előtt
megtörtént, az érvénytelen szerződés alapján, vagy egyébként jogalap nélkül
megszerzett bevétellel összefüggésben az adózót nem terheli adó – és
adóelőleg – megállapítási, -levonási, -bevallási és -fizetési, valamint
adatszolgáltatási kötelezettség.

Az érvénytelen szerződés alapján, vagy egyébként jogalap nélkül teljesített
kiadás (juttatás) révén elszámolt költséget az adózó az eredeti állapot
helyreállítását követő 15 napon belül köteles – az önellenőrzésre irányadó
rendelkezések megfelelő alkalmazásával – helyesbíteni, valamint a jövedelmet
és az adót az alacsonyabb költség alapján meghatározni. Ha az érvénytelenség
megállapítása már a jövedelem meghatározása előtt megtörtént, az érvénytelen
szerződés alapján, vagy egyébként jogalap nélkül teljesített kiadás
(juttatás) révén az adózó nem számolhat el költséget.

Mi jár a fejedben?

college assignments which sites can i pay to have my homework done? homework help with homework history best scholarship essays