Pénzkövetelések gyors érvényesítése bírói közreműködés nélkül

targyaloteremTovább erősödhet a közjegyzői szervezet igazságszolgáltatási szerepe.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által elkészített törvényjavaslat-előterjesztés 2010. május 1-től a fizetési meghagyásos eljárást áttelepítené közjegyzői hatáskörbe.

A fizetési meghagyásos eljárás egy egyszerűsített nemperes eljárás, amelyben a hitelező kérelmére az eljáró hatóság – nálunk egyelőre a bíróság – kibocsátja a fizetési meghagyást azzal, hogy az adós a követelt összeget fizesse meg.

Az adós ezután vagy fizet, vagy ellentmondással él.

Ellentmondás esetén az eljárás perré alakul és a bíróság az ügyet a peres eljárásokra irányadó szabályok alkalmazásával tárgyalja le.

Amennyiben az adós nem vitatja a követelést, azaz ellentmondást nem terjeszt elő, a követelés a jogerősség váló fizetési meghagyás alapján végrehajtható lesz.

A fizetési meghagyásos eljárásban jogvita nincs, így a közjegyzői szervezet tehermentesítené a bíróságokat, amelyek tevékenységük érdemi részére az ítélkezésre koncentrálhatnának.

A közjegyzők hatékonyan dolgoznak a statisztikai adatok tanúsága szerint. 2007-ben a hatáskörükben eljárva, a 127.000 ügy 98,8 %-át a tárgyévben befejezték. A három hónapon belül befejezett ügyek száma kifejezetten magas; – 99.000.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara egy országosan egységes számítógépes rendszert üzemeltetne, amely gépi úton dolgozza fel az eljárás iratait. A rendszerhez valamennyi közjegyző hozzáfér, és ezen keresztül végzi elektronikusan az eljárási cselekményeket.

A rendszeren keresztül kiállított határozat tartalmazza az eljáró közjegyző nevét, székhelyét és bélyegzőlenyomata képét mely a közjegyző aláírása nélkül is hiteles.

A kérelmet szóban, papír alapon és elektronikusan lehetne előterjeszteni. Elektronikus benyújtás esetén a közjegyző az egyébként irányadó 15 nap helyett három napon belül dolgozza fel a kérelmet.

A jelenleg hatályos szabályozással megegyezően az 1.000.000,- Ft alatti pénzkövetelések peres úton nem, kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthetőek.

Elsősorban az adós lakhelyéhez, székhelyéhez kötött, hatályos illetékességi szabályoktól gyökeresen eltérően, mindegyik közjegyző az ország egész területére illetékes.

A beadványok automatizált eljárás keretében való feldolgozása miatt a papír alapú kérelemből is elegendő lesz egy példány benyújtása az eddigi három helyett.

Vállalkozók és a jogi képviselővel rendelkező ügyfelek számára kötelező az elektronikus ügyintézés, mások számára ez lehetőség.

A jogi képviselővel nem rendelkező fél a kérelmét bármely közjegyzőnél szóban előterjesztheti.

A közjegyző a fizetési meghagyást a kérelem érkeztetésétől számított 15 napon belül, elektronikus eljárásnál három napon belül bocsátja ki.

Fontos garanciális szabály, hogy az elektronikus rendszer a közjegyző mulasztása esetén a határidő lejártát követő munkanapon automatikusan kibocsátja a fizetési meghagyást.

Az ellentmondást a fél bármelyik közjegyzőnél előterjesztheti, illetve az Országos Közjegyzői Kamara által működtetett rendszer is fogadja az ellentmondást.

A jogerős fizetési meghagyás az ítélettel azonos hatályú határozat.

A fizetési meghagyás végrehajtása elrendelése is közjegyzői hatáskörben marad.

A végrehajtó okirat elektronikus formában kerül kiállításra és a Magyar Bírósági Végrehajtási Kamara által működtetett rendszer juttatja el az önálló bírósági végrehajtónak.

A törvény hatálybalépése tervezett időpontja 2010. május 1, mivel a tervek szerint addigra kerül kiépítésre a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett központi elektronikus rendszer.

Mi jár a fejedben?

academic writing essays can you buy a research paper radiology essay paper writing how can you trust online custom writing service resume writing services online