Jó vagyok magáncsődre?

jogÖsszecsaptak a fejem fölött a hullámok – Szemezgetés Főhatóságok honlapjairól

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közzétett a honlapján egy előterjesztést a magánszemélyek öncsődjéről vagy hivatalosan az adósságrendezési eljárásról.

Az öncsőd nem minden adósnak kínálhat megoldást.

Az adósoknak bizonyos erkölcsi kívánalmaknak meg kell felelniük. Nem vehet részt az eljárásban az az adós, aki szándékos bűncselekményt követett el, aki öt évre visszamenőleg rosszhiszemű magatartásával akadályozta a hitelezők követelései érvényesítését, akit ismételten jogellenesen foglalkoztatnak, vagy aki másokat feketén alkalmaz.

Az adósnak elismerésben kell lennie, azaz a követeléseknek mind a jogalapját, mind az összegszerűségét el kell ismernie.

Ha az adósnak pere van, nem kezdeményezhet adósságrendezést.

Amennyiben az adósnak semmi vagyona nincs, nem kezdeményezheti az eljárást, csakúgy mint akkor, ha a vagyona fedezetet nyújt a hitelezők követelésére.

Az adósnak egy köztes állapotban kell lennie, a tartozások legalább 25 százalékát az eljárás megindítását követő vagyonértékesítésnek fedeznie kell.

Mint látható viszonylag szűk kör élhet az adósságrendezési eljárással, de az előterjesztés számol ezzel, gyakorlatilag egy tízezres nagyságrenddel számolnak a jogalkotók, azzal, hogy a kedvező tapasztalatok után a kör bővíthető.

Az adósságrendezési eljárás célja, hogy mérsékelje az adós krízishelyzetét, ezáltal javítva a hitelezők esélyét a követeléseik kielégítését.

Két altípust terveznek:

a.) adós és a hitelezők közötti megállapodáson alapuló

b.) a hitelezői támogatást az adós önkéntes önkorlátozása és

együttműködési kötelezettségvállalása helyettesíti.

Az adósságrendezési eljárás a hitelezőkkel kötött megállapodás alapján:

Ez hasonló volna a vállalkozásokra irányadó csődeljárásra, de amíg a vállalkozások a sajátos vagyon viszonyokra jellemző módon alig-alig veszik igénybe a csődvédelmet, a természetes személyek esetén más részvételi arányok várhatóak.

Az adósságrendezési eljárás az adós kezdeményezésére, hitelezői támogatás nélkül:

Ebben az esetben az adós az eljárás öt éves időtartamára vagyongondnokra ruházza át a meglévő és a jövőbeli vagyona (jövedelme) feletti rendelkezési jogot.

Az adósságrendezési eljárást 10 évente csak egyszer lehetne igénybe venni.

Az öncsőddel szemben többen szkeptikusak, – mint például a pénzintézetek egy része – mivel úgy vélik, hogy az adósságrendezési eljárás a felelőtlen adóst preferálja, aki az öt év eltelte után újból hitelt vehetne fel és minden kezdődik elölről.

Mi jár a fejedben?

homework answers online assigment for money do my research paper is personal writers real english essays for college students