Hiteltanácsadásnak indult…

hazkintrol2- majd egy szövevényes, bonyolult, számomra már megoldhatatlan jogi pengeváltássá változott az egyszerűnek tűnő hitelkérelem. Hála kedves kollégámnak nagyszerűen vezette le az asszót…

Minap egy Pest megyei településre vitt az utam, egy hitelátdolgozás volt a feladatom.
Megérkeztem egy kedves családhoz:  szép vidéki kétszintes ház, rendezett körülmények.
A földszinten az özvegy nagymama lakik, az emeleten külön bejárattal rendelkező lakrészben az egyik gyermek és családja. Ők építkeztek ide néhány éve, és tatarozták az egész házat.

Készítettem a kitöltendő papírokat: tulajdoni lapot, térképet s minden egyéb jót. A tulajdoni lapon mindig ellenőrzöm az adatokat, ám ezúttal egy olyan személy neve állt ott, aki nem lakik a családdal: a másik testvéré. Ez úgy lehetséges, hogy a nagypapa halála után örökösként tulajdonjogot szerzett két gyermeke az apai részre. Ez viszont azt jelenti, hogy neki is be kell majd jönnie a bankba aláírni a szerződést.

- Ő nem fog aláírni semmit. – csóválta fejét lemondóan ügyfelem.
Másik lehetőségként felajánlottam egy használati megosztási szerződés aláírását, melyben az ingatlanban érintett személyek megnevezik és szerződésben rögzítik az egyénileg, illetve a közösen használt területeket így jogilag tiszta helyzetet teremtenek. Ügyfelem ennek aláírásában sem bizakodott. Kiderült, hogy a külön élő testvér felajánlotta, hogy fizessék ki őt, de nem csak az apai örökség részét, hanem az életben lévő édesanyáét is: ezt azonban jogban jártas ismerősei nem javasolták.

Itt megakadtunk: az én szakterületemről áttévedtünk a jog ingoványába. Egyetlen embert tudtam, akire ilyen késői órában is számíthattunk, fel is hívtam Dr. Szász Tibort. Felvázoltam ügyfelem helyzetét, és pillanatokon belül meg is érkezett a jogi szakvélemény, amit most idéznék:

„Az elhunyt nagypapa két gyermeke egymás között egyenlő arányban örökölt a túlélő házastárs, azaz a nagymama haszonélvezeti jogával terhelten.
Az elhunyt nagypapa utáni tulajdonrészt a családi házban benne lakó testvér viszonylag egyszerűen megszerezheti szimpla adásvételi szerződéssel.
A nagymama tulajdonrészére a nagymama életében is történhet rendelkezés illetve megállapodás a testvérek között, a rendelkezés várt örökségről intézménye alkalmazásával.
Az örökségi várományról történő szerződéses rendelkezésre az örökhagyó életében kerülhet sor, ezt csak leszármazók köthetik. A szerződés csak írásban köthető. A várható örökségről szóló rendelkezés csak akkor lép hatályba, ha a hagyatékban az idő múlásával nem következnek be változások.
Amennyiben a nagymama adásvétel útján értékesíti a tulajdonrészét, eltartási-, vagy életjáradéki szerződést köt, amely ellenértékeként az ingatlan tulajdonát ajánlja fel stb., akkor a szerződés objektív lehetetlenülése és emiatt megszűnése következik be.
Az örökhagyó végintézkedése is hasonló eredményre vezethet, pl. ha az örökhagyó más örököst nevezett meg, kizárja, vagy kitagadja az örökségből a hagyatékkal korábban rendelkező testvért stb.”

Ez új információ volt ügyfelem számára, ami új megoldási lehetőségeket vetett föl. Együttműködésünk sikerének tudatában hagytam magukra őket, hogy egy hiteles szakvélemény tükrében végiggondolják, mi lenne számukra a járható út.

Mi jár a fejedben?

do my assignment write my assignment write my assignment essay papers essay papers which sites can i pay to have my homework done? vikings homework help write my criminology paper