Készpénzforgalom korlátozása

penzthumb2009. február 01.-től ha az ügyle­ti ellenérték megfizetése 250 ezer forint összeget meghaladóan bank­jegy (érme) átadásával nem történ­het. A szabályt csak a bankszámlanyitásra kötelezett adózók egymás közötti ügyleteiben kell alkalmazni. A 250 ezer Ft összegbe már figye­lembe kell venni az előleget is.  Az egy üzlethez tartozó kifizetéseket e szabály alkalmazásakor össze kell számítani, amennyiben az ügylet folyamatos teljesítésű, minimum egy havi teljesítés időtartamra kell a kifi­zetéseket összeszámítani. Amennyi­ben nem vagyunk tekintettel a korlát­ra, szankcióként 20% mulasztási bír­ságot is kifizethetünk.

Hozzászólások

  1. VSYS says:

    Úgy tudom, már hatálytalanították ezt a szabályt. Erre jó lenne figyelmeztetni az olvasót!

Mi jár a fejedben?

do my essay site ratings do my essays do my essays how to write essays fast do my essay for me homework alabama