Egyszerűsített adóbevallás? Kitolódik a határidő!

clockAz APEH 2009. évtől megszün­teti az adóhatósági megállapítást, he­lyébe az egyszerűsített adóbevallás lép, melynek lényege, hogy az Adó­hatóság saját nyilvántartása alapján készíti el a magánszemély adóbeval­lását. Ha ezt a bevallási módszert sze­retnénk igénybe venni, akkor az APEH által 2009 januárjában várha­tó bevallási csomagban található nyi­latkozatot 2009. február l5-ig kitölt­ve vissza kell küldeni.

Változás, hogy a lakcím adatoknál nem a sze­mélyi igazolványban vagy más ok­mányban bejegyzett lakcímet kell megadni, hanem a tényleges tartóz­kodási helyet, vagy a lakcím helyett megadhatjuk e-mail címünket is, így biztosan megkapjuk az ajánlott adó­bevallásunkat. 2009. április 30-ig az adóhatóság megküldi az ajánlott adóbevallást a magánszemély részére, akinek köte­lessége felülvizsgálni a kiküldött bevallást és a következők szerint kell eljárnia:

  • Ha elfogadja, akkor 2009. má­jus 20-ig aláírva vissza kell küldeni postán, vagy e-mailben. Adótartozás befizetésének határideje: 2009. má­jus 20.
  • Ha hibát talál benne, akkor azt 2009. május 20-ig kijavítva kell visszaküldeni, ebben az esetben június 20-ig küldi ki az APEH a javított be­vallást, amit aláírva vissza kell kül­deni, és a kézhezvételtől számított 30 napig be kell fizetni az adótartozást.

Újdonság magánszemélyek ese­tén, hogy 100.000 Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó fize­tési kötelezettségét pótlékmentes részletfizetés keretében, az esedékes­ségtől számított legfeljebb 4 hóna­pon keresztül, havonként egyenlőrészletben teljesítheti. Azonban ha az esedékes részlet befizetését nem tel­jesíti, elveszti kedvezményét és a tar­tozás egy összegben válik esedékes­sé, továbbá az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlék kerül fel­számításra.

Önadózok esetén a bevallás, és az adómegfizetés határideje 2009. május 20.

Hozzászólások

  1. Istvan says:

    a nyavajas apeh, mikor lesz mar adocsokkentes???????

Mi jár a fejedben?

high essay paper service civil engineering resume cover letter best essay site how to do assignments