Cégautóadó megszűnik, helyette vagyoni típusú adó!

carA személyi jövedelemadó törvény rendelkezései közül a cégautóadóra vonatkozó szabályozás 2009. február l-jétől hatályát veszti és ugyanezzel az elnevezéssel, de más alapokon a gépjárműadóról szóló törvényben szabályozott módon vagyoni típusú adó lép a helyébe.

Az adót minden adóalanynak meg kell fizetnie. Az adó tárgya nem kizárólag magánszemély tulajdonában lévő személygépkocsi (mert van), és a magánszemély személygépkocsija, ha azzal kapcsolatban költséget, értékcsökkenést számolnak el.

Fontos:  személygépkocsinak minősülhet az a gépjármű is, amely a forgalmijában tehergépjárműként van feltüntetve! Az, hogy mi minősül személygépkocsinak, azt az Szja-törvény alapján kell meghatároznunk!

A cégautóadót az fizeti, aki a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa; ha több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában fizetik; pénzügyi lízingbe vett személygékocsi esetén az adót a lízingbe vevő; (külföldi rendszámú személygépkocsi), belföldön költséget számolt el a használója, akkor a személygépkocsi használója (cég, vagy magánszemély).

Kivételek: kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi, magánszemélyek esetén, ha a magánszemély a költségtérítést kiküldetési rendelvényalapján kapja (APEH üzemanyagár + fogyasztási norma +9 Ft / km); magánszemély esetében kizárólag ha munkába járás miatt kapja.

Cégautó adó megfizetése: Személygépkocsi vétele után következő hónap első napjától kell megfizetni adót, addig, amíg a tulajdonban van. Magánszemély esetében pedig az azt követő hónap első napja, amikor költséget számol el! Ha magánszemély bérbe adja saját személygépkocsiját saját cégének, akkor addig kell fizetni az adót, amíg ellenértéket kap érte, és természetesen az adót a magánszemély fizeti meg.

Abban az esetben, ha ingyenesen adja az autóját, akkor fizet, ha értesítést kap arról, hogy költséget számol el valaki a gépkocsira. Ha nem értesítik (8 napos értesítési kötelezettség), akkor az fogja befizetni az adót, ki költséget számolt el az autóra.

Mentesülő esetek hasonlóak a 2008. évi szabályokhoz, különös méltánylást érdemlő helyzetben nem kell cégautó adót fizetni: megkülönböztető jelzést használó személygépkocsi; háziorvosi ellátáshoz szükséges személygépkocsira; továbbértékesítési célú személygépkocsi; ha1ottszál1ításra használt; egyházi feladat ellátásához használt személygépkocsi stb.

Betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló jogszabályban meghatározott célszervezet kizárólag súlyosan fogyatékos magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet, ha működési szabályzatából, gazdálkodásából – az összes körülmény figyelembevételével- egyértelműen megállapítható, hogy az üzemeltetés ténylegesen az említett cél érdekében történik.

Az adó mértéke: a személygépkocsi hajtómotorjának hengerűrtartalma alapján differenciált, havi tételes összegű 1600 cm3 hengerűrtartalmat (Otto motor) vagy 1200 cni3.kamratérfogatot (Vankel motor,. csak a Mazda RX8) meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépkocsi esetén 7 000 Ft,. Minden más személygépkocsira 15 000 Ft. A cégautóadóból levonható az időben befizetett súlyadó, időarányos része (természetesen, ha mind kettő adót egy adózó fizeti)!

Az adó befizetése, bevallása: negyed évente kell bevallani, a 01-es bevalláson keresztül

Költségelszámolás az autóra: Társas vállalkozások esetén, ha fizeti az adót, nem kell útnyilvántartást vezetni, magáncélú használat miatt nem keletkezik jövedelem.

2009. február l-jétől az autópálya matricát használók esetében a magáncélú használatra használt matrica is adómentes, ha fizetik a cégautóadót! (Érdemes elgondolkozni, mikor vegyünk autópálya matricát.)

Társas eva alanyok esetén eddig az eva tartalmazta az adót, azonban 2009. február l-jétől már nem tartalmazza, így külön meg kell fizetni.

Evás egyéni vállalkozó + ált lányadózok esetén ha nem számol költséget az evás, magánszemélyként nincs adófizetési kötelezettsége.

Egyéni vállalkozó esetében ha már 1 Ft költséget – értékcsökkenést vagy üzemanyagköltséget, vagy normaköltséget – is elszámol a személygépkocsira, akkor be kell fizetnie adót, és útnyilvántartást is kell vezetni. A cégautóadó megfizetésével nem számolhatja el a magánutat csak az útnyilvántartás szerinti hivatalos utat. Az adót akkor is meg kell fizetni, ha az egyéni vállalkozó 500 km/hó átalányköltséget számol el. Értékcsökkenést sem számolhat el, csak a beszerzés évében átalányamortizációt, kivéve taxis, bérbeadó, csak a kizárólag üzleti célú járműre.

Mi jár a fejedben?

best essay online masters thesis writing services buy custom essays online law homework help write a comparison essay